Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXIV/138/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28.01.2013 r.  

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata  2013-2020”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się  „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§3

Traci moc Uchwała Nr 13/109/2000 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie  przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2001-2015” z późniejszymi zmianami.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-04-16 11:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166732
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony