Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/116/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu "BIOCLERE" położonej w miejscowości Dyblin

  

   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) uchwala się, co następuje:


  § 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej uchwałą Nr IX/36/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin” w dotychczasowej wysokości 7,92 zł netto za 1 m3 na okres od dnia 1 maja 2016 r. do
dnia 31 maja 2016 r. Do taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  § 2. Taryfa, o której mowa w § 1, ma zastosowanie do zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą w miejscowości Dyblin, realizowanej przez Zakład Usługowy WOD-BUD, Zdzisław Kliński,Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-611 Dobrzyń nad Wisłą.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-05 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-05 09:18

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155940
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony