Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr  XXXV/191/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  20 lutego 2014 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.      z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku

 

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 7.202,00 zł  

zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów – 26.131.920,78 z tego:

dochody bieżące w kwocie  26.029.420,78 zł;

dochody majątkowe w kwocie 102.500,00  zł;

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.057.057,58 zł.

 

Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 7.202,00 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 26.603.429,78 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.006.163,78 zł w tym na: 

  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.791.789,00 zł,

 Dotacje 1.175.520,00 zł,

wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 1.597.266,00 zł;

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.057.057,58 zł.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                          

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie

 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie – 2.500,00 zł – dotacja z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia nauczyciela realizującego Program Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów Gimnazjum w Chalinie.

 

Zwiększenie – 4.702,00 zł – wniesienie dochodów budżetowych pochodzących z prowizji PZU:

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą – 2.668,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac remontowych,

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą – 1.145,00 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów roku szkolnego 2013/2014,

Publiczne Gimnazjum w Chalinie – 889,00 zł – z przeznaczeniem na „Zieloną Szkołę”.

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przeniesienie 12.000,00 zł z oświetlenia drogowego na wydatki związane  z utrzymaniem targowicy miejskiej.

 

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 09:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163874
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony