Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.57.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 września 2015 r.

 
 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

 

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 24.09.2012 r., poz. 1914).

 

zarządzam, co następuje:

 
 

 

§ 1

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

§ 2

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu wyżej wymienionego dokumentu.  

 
 

§ 3

Konsultacje będą trwały w terminie od 23.09.2015 r. do 23.10.2015 r.

 
 

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 
 

§ 5

Konsultacje odbędą się w formie pisemnej. Opinie i uwagi należy składać w formie  pisemnej drogą pocztową, elektroniczną (na adres: dobrzyn@dobrzyn.pl, w temacie wpisując konsultacje) lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swoich danych osobowych (imię, nazwisko).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Pani Marzenie Niekraś.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 963
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-09-24 13:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219775
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony