Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/147/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki
Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za lata 2007-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. - Dz. U. Nr 39, poz. 251
ze zmianami)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za lata 2007-2008
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
z 2007 r. - Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) nałożyła na gminy obowiązek opracowania gminnego planu gospodarki odpadami, w celu osiągnięcia założeń zawartych w polityce ekologicznej państwa.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 cytowanej wyżej ustawy organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany „okresem sprawozdawczym”.

Stosownie do art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458) pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmujące okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 roku przyjęła Rada Miejska 1 czerwca 2007r. Uchwałą Nr VII/35/07.

Na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach organ wykonawczy gminy jest obowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami radzie gminy i zarządowi powiatu.

Załączone do projektu uchwały sprawozdanie, obrazuje stan wykonania zadań wytyczony przez „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za lata 2007-2008, a ich realizacja służy poprawie środowiska.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:59
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1240
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168691
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony