Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XX/91/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015

 

 

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

na lata  2016-2020”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2020”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/138/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020”.

 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 


 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 905
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-08 09:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201526
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony