Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XX/138/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: Programu Współpracy w 2009 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa
do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zmianami oraz, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Dz. U, z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)


uchwala się, co następuje

§1

Uchwala się Program współpracy w 2009 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Program stanowi załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1203
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166582
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony