Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/113/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 20e ust. 3-4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 357, 1045, 1418, z 2014 r. poz. 7 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:


  § 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą określa się następujące kryteria oraz przyznaje im się określoną następującą liczbę punków:
1) zamieszkiwanie kandydata na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą – 20 punktów;
2) kandydat, który był objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego przy danej szkole – 20 punktów;
3) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało naukę w danej szkole – 20 punktów;
4) wielodzietność rodziny kandydata – 20 punktów;
5) samotne wychowywanie kandydata – 20 punktów.
   § 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 1, są pisemne oświadczenia rodziców.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

- nazwa dziennika urzędowego- Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Rocznik: 2016

- Pozycja: 1275

- data ogłoszenia: 7 kwietnia 2016

-jednolity identyfikator aktu:http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/1275/akt.pdf

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-05 11:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-11 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1386
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-11 09:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162915
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony