Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 01 marca 2011 r. o godz. 15 w sołectwie Glewo

 

Na ogólną ilość 175  uprawnionych do głosowania, obecnych było 48  mieszkańców sołectwa          co stanowi  27%  (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Stróżewo, Pan Sławomir Kowalewski,  który stwierdził prawomocność zebrania w 1 terminie  ze względu na brak w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Bartoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Renata Kwiatkowska  - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Sławomir Kowalewski – Sołtys wsi Glewo

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Sławomir Kowalewski

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył          Pan Sławomir Kowalewski

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowska Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną w składzie:

1.      Alina Kowalewska

2.      Marta Koźmińska

3.      Jolanta Wilkowska

 Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Sławomir Kowalewski

2.      Irena Spryszyńska

 

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Lech Laskowski

2.      Małgorzata Łabęcka

3.      Sławomir Rzadkowolski

 

 

Komisja skrutacyjna zapoznała zebranych z regulaminem dotyczącym głosowania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Regulamin został przyjęty jednogłośnie bez zmian.

 

Komisja przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Sławomir Kowalewski –  35 głosów,

2.      Irena Spryszyńska – 7 głosów,

Sołtysem wybranoPana Sławomira Kowalewskiego .

 

Komisja przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Lech Laskowski – 33  głosów,

2.      Małgorzata Łabęcka- 30  głosów,

3.      Sławomir Rzadkowolski- 38  głosów,

 

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Sławomir Rzadkowolski

2.      Lech Laskowski

3.      Małgorzata Łabęcka

 

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Pani Alina Kowalewska

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „ Dobrzynianka ” została wybrana

Pani Barbara Karwowska.

Ad. 6

1.      Naprawa dróg.

2.      Melioracja rowów.

3.      Remont Świetlicy.

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1106
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930612
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony