Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XI/62/11

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 października 2011 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I w uchwale Nr V/23/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 1/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2011 roku

- w zarządzeniu Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 marca 2011 roku

- w uchwale Nr VI/37/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2011 roku

- w zarządzeniu nr 10/11 burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2011 roku

- w uchwale nr VII/42/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.14.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 maja 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.17.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2011 roku

- w uchwale nr VIII/53/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.22.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.24.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 sierpnia 2011 roku

- w uchwale nr IX/58/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 sierpnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 września 2011 roku

- w uchwale nr X/61/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 września 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.30.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2011 roku

- w zarządzeniu nr F.N.0050.33.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 września 2011 roku

 

§ 2

 

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 24.979.053,00 zł, zastępuje się kwotą 25.575.013,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 24.485.432,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  1.089.581,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.509.697,00 zł .

 

§ 3

 

1. Ustala się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę   24.979.053,00 zł, zastępuje się kwotą 25.575.013,00 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 24.051.359,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (razem z POKL)  11.614.423,00 zł,

b)        dotacje                                                                                          591.532,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                               357.120,00 zł,

1)       wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości-załącznik nr 3             1.523.654,00 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                         

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 08:46
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-29 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1349
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 13:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158057
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony