Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

               

                      Uchwała Nr XI/79/07

          Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 listopada 2007 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

I w uchwale Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale Nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku

- w uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 r.

- w uchwale Nr VII/49/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2007 roku

- w uchwale Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2007 roku

- w uchwale Nr IX/62/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 września 2007 roku

- w zrządzeniu Nr 26/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2007 roku

- w zrządzeniu Nr 30/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 31/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 listopada 2007 roku

- w uchwale Nr X/73/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 listopada 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 36/07 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 listopada 2007 roku

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

 

 

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 18.704.325,00 zł, zastępuje się kwotą 18.551.629,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.283.679,00 zł, zastępuje się kwotą  5.130.983,00

 

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 20.068.731,00 zł, zastępuje się kwotą 19.916.035,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.283.679,00 zł, zastępuje się kwotą 5.130.983,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych  w kwocie 2.101.063,00 zł zastępuje się kwotą 2.085.063,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 3.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1658
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 11:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199108
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony