Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr 15)125)2000

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą, z dnia 28 grudnia 200 roku


w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 roku,
( Dz.U. Nr 13,poz. 74 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin ( Dz.U. Nr 129, poz.600 z późn.zm. )

Rada Miejska uchwala, co następuje :


§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 600.000,00 zł ( słownie :
sześćset tysięcy złotych ) na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Dobrzyniu n. Wisłą.

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych
Gminy – z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Ustala się okres spłaty pożyczki na cztery lata.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-04 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2023
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-04 12:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony