Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 15/04

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 26 listopada 2004 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W spotkaniu uczestniczyło 7członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).
Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastepca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski, Skarbnik – Celina Witkowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski.
Tematem spotkania była analiza stawek podatkowych i prace nad proponowanym projektem budżetu na rok 2005.
Pani Celina Witkowska – Skarbnik omówiła stawki podatkowe na rok 2005.
Jedyna stawką jaką zmieniliśmy był podatek rolny, wzorem lat ubiegłych przyjęta do projektu budżetu została stawka najwyższa tak jak to wykazał GUS czyli 37,67 zł, a było 33,45 zł. inne stawki pozostały bez zmian.
Następnie omówiła projekt budżetu na 2005 rok.
Dochody wzrosły o kwotę 565.307 zł. jeżeli chodzi o subwencje to ogólnie wzrosły o 55.153 zł. W oświacie subwencja została zmniejszona o kwotę 51.675 zł do roku 2004. Subwencji rekompensującej gmina nie otrzymała na 2005 rok. Jeżeli chodzi subwencję wyrównawczą, to otrzymaliśmy wyższą do tego roku
o 171.243 zł. Nie otrzymaliśmy również subwencji równoważącej gdzie była kwota rzędu 17.144 zł. Reasumując subwencje wzrosły o 55.153 zł. Otrzymujemy również z Ministerstwa podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy w planie projektu budżetu na rok 2005 wzrósł o 31.268 zł. Stąd budżet dotyczący wpływów z Ministerstwa Finansów tj. udziały oraz subwencja wzrósł o kwotę 86.421 zł.
Przechodzimy teraz do dotacji. Dotacje otrzymujemy na zadania zlecone. W tym roku otrzymaliśmy dotacje większe o 446.293 zł. to nie znaczy, że jest tak dobrze, ponieważ w tym roku doszło do nas nowe zadanie tj. wypłata świadczeń rodzinnych. Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy kwotę rzędu 2.024.600 zł.
Jeżeli chodzi o wzrost dochodów ogólnych tj. 565.307 zł, dotacje i subwencje wzrosły o kwotę 532.714 zł, także różnica między udziałami ogólnymi dochodami wynosi, że nasze dochody własne gminy wzrosły tylko o 32.593 zł.
Stało może się to i dlatego, że nie podwyższyliśmy podatków od nieruchomości, czynszów i dzierżaw. Jedynie został zwiększony podatek rolny. Przyjęliśmy stawkę 37,67 zł. jest to stawka podyktowana przez GUS.
Dochody pozostały się na poziomie 2004 roku.
Bylicki Ludomir – gmina nasza bazuje głównie na podatku rolnym. Uważam, że stawka podatku rolnego nie powinna być zmieniana. Sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna i nie można tego rolnika dołować jeszcze podatkiem. Taka sama propozycja była na komisji zdrowia. Czy tylko rada jest po to aby podwyższać podatek rolny.
Ryczkowski Grzegorz – z-ca Burmistrza. Tym pociągnięciem załatwiamy przez 2 lata 200.000 zł. Jeśli chodzi skutki jakie są dla rolnika to przy 10 ha gospodarstwie dla rolnika jest to 25 zł na kwartał. Chodzi mi o to aby to rozważyć.
Ludomir Bylicki – można by podnieść stawkę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy i tak odpiszą sobie to od podatku, a podatek rolny przyjąć na stawce 33,45 zł.
Witkowska Celina – ja przeliczyłam, jeżeli stawka dotycząca powierzchni budynków zajętych na prow. działalności gospodarczej podniesiona by została do kwoty 17,42 zł to byśmy zyskali 10.221 zł, a podatek rolny był by zmniejszony w skali roku. Bo jeżeli komisja obniży to musi tych pieniędzy poszukać.
Henryk Ziółkowski – ja będę głosował aby wszystkie stawki pozostały bez zmian. Nie ma co dzielić społeczeństwo i pozostawić wszystkie stawki bez zmian na poziomie roku ubiegłego.
Bogusław Żuchowski - wracając do stawek obowiązujących w roku 2004 tak one się przedstawiały:
- Powierzchnia budynków mieszkalnych w Dz. U. - 0,52 zł, przyjęliśmy 0,30 zł,
- Powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie dz. gospodarczej –
Dz. U. – 17,42, przyjęliśmy 13,00 zł,
- Powierzchnia budynków pozostałych Dz.U. – 5,82 zł, przyjęliśmy 3,00 zł,
- Grunty zajęte na działalność gospodarczą Dz.U. – 0,63 zł, przyjęliśmy 0,40 zł,
- Grunty pozostałe Dz.U. – 0,31 zł, przyjęliśmy 0,10 zł
- Powierzchnia gospodarstw rolnych / w ha przel. / Dz.U. - 34,57 zł, przyjęliśmy 33,45 zł
- Powierzchnia działek opodatkowana podatkiem rolnym Dz.U. - 34,57 zł, przyjęliśmy 33,45 zł,
- Powierzchnia lasów Dz.U. – 107,70 zł, przyjęliśmy 107,70 zł.
Patrząc na to wszystko można zauważyć, że średnio obniżaliśmy stawki 30-40%. Podatek rolny natomiast 3%. Dlaczego pytam tylko uderzamy w tych rolników, a innych preferujemy.
Na komisji zdrowia, której przewodniczę zasugerowaliśmy stawkę podatku 34 zł i podwyższyć podatek od budynków zajętych pod prow. działalności gosp. i zaproponowaliśmy stawkę max. 17,42 zł oraz stawkę od gruntów zajętych na działalność gosp. do kwoty 0,63 zł.
Właśnie podwyższenie tych stawek wyrównało by brakujące pieniądze
w budżecie.
Podoba mi się pomysł Pana Ziółkowskiego aby pozostawić wszystkie stawki na poziomie ubiegłego roku.
Poza tym wstrzymując inwestycje w Chalinie OSP zyskać możemy 34.000zł.
Bylicki Ludomir – w dalszym ciągu uważam, że budżet nie jest sprawiedliwie konstruowany i popieram kolegę Żuchowskiego. Może nie do końca zabrać wszystko ale przynajmniej w części.
Tomasz Gęsicki – uważam, że jeżeli jest sytuacja finansowa trudna to wszyscy musimy zacisnąć pasa.
Ludomir Bylicki – proponuję po 15.000 zł zdjąć z i inwestycji
w Grochowalsku i Chalinie.

Wnioski Komisji dotyczące projektu budżetu:
1. Pozostawić bez zmian wszystkie stawki podatkowe na poziomie ubiegłego roku. Decyzja jednogłośna.
2. Zdjąć z inwestycji w Grochowalsku i Chalinie po 15.000 zł z tytułu obniżenia podatku rolnego.
6 osób głosowało za taką propozycją, 1 głos wstrzymujący.
3. Zdjąć z 6.000 zł / pozostałe świetlice / 2.000 zł i przeznaczyć na świetlicę w Zbyszewie. Głosowało 6 osób za, jeden przeciw.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1565
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156052
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony