Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVIII/154/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 06 marca 2006 r.


zmieniająca Uchwałę Nr XXV/142/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1 oraz art. 7 ust.3 i art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku (tekst jednolity Monitor Polski Nr 68 poz. 956) w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

uchwala się, co następuje:


§ 1


Paragraf pierwszy Uchwały Nr XXV/142/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 otrzymuje brzmienie:

"ust. 1 od budynków lub ich części":
a) mieszkalnych - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 3,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

"w ust. 3 od gruntów":
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,15 od 1 m2 powierzchni

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2006 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 08:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-07 08:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1961
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-07 08:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205746
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony