Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 11/08

Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

z dnia 29 września 2008 roku

Spotkaniu przewodniczył Wojciech Reznerowicz – Przewodniczący Komisji.

W obradach uczestniczyło 7 członków komisji.

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 1).

Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania i zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia, które zaplanowane było na miesiąc maj:

  1. Ocena działalności MGOPS w Dobrzyniu n/W

  2. Analiza wydatkowanych środków budżetowych przez MGOPS za rok 2007

  3. Analiza wydatkowanych środków budżetowych przez MGOPS za
    I kwartał 2008 roku

  4. Sprawy bieżące.

W posiedzeniu komisji udział wzięła pani Krystyna pawłowska – Kierownik MGOPS Dobrzyn nad Wisłą.

Budżet na zadania zlecone i własne na rok 2008 wynosi łącznie 2.788.185 zł,
w I kwartale 2008 r wykorzystano budżet w następujący sposób:

- zasiłki stałe – dla 75 zasiłkobiorców wydatkowano kwotę 72.007 zł tj. 215 świadczeń,

- zasiłki okresowe – dla 416 rodzin wydatkowano kwotę 381.272 zł tj. 1.146 świadczeń,

- dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na dożywianie – dla 463 zasiłkobiorców wydatkowano kwotę 41.227 w tym ze środków własnych gminy 16.491 zł z dotacji państwa 24.736 zł z dożywiania korzystały dzieci
ze wszystkich szkół z naszego terenu. Łącznie zapłacono za 18.428 posiłki,

- zasiłki celowe – wydatkowano kwotę 31.031 zł na zakup opału, żywności, leków, koszty leczenia, opłacenie schroniska dla bezdomnych itp.,

- składki zdrowotne – wydatkowano kwotę 7.353 zł dla 87 osób, które otrzymują zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Budżet otrzymany od wojewody na 2007 rok na realizacje zadań zleconych
z pomocy społecznej jest niewystarczający w stosunku do potrzeb. W związku
z tym przesłano wojewodzie informacje dotyczącą braków na realizacje zasiłków stałych, okresowych. Braki środków finansowych wynoszą: na zasiłki okresowe 698.000 zł.

Poza tym z rozeznania potrzeb za I kwartał 2008 wynika, że wzrosła liczba uprawnionych do otrzymania zasiłku okresowego.

W dniu 09.01.2008 Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał pismo z ROPS Toruń o przystąpieniu naszego województwa do realizacji programu Systemowego POKL. Z tego tytułu Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej otrzymał przydział środków finansowych na realizacje programu w wysokości 121.891,02 zł. Otrzymanie środków uzależnione będzie od napisania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Wojciech Reznerowicz

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-11 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-11 09:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4932623
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony