Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXII/131/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 września 2005r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/124/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr 15 poz. 148 ze zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1


Skreśla się punkt pierwszy z załącznika do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r. nadaje mu się brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały dodając jednocześnie punkt dwa.

§ 2


Źródłami finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pozyskane dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-06 11:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-06 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1858
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-06 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony