Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/71/04

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmian w statucie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )uchwala się, co następuje:

§ 1

W statucie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą stanowiącym załącznik
do uchwały Nr V/35/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w rozdziale IV – Organizacja wewnętrzna Rady § 15, skreśla
się pkt 2 w brzmieniu „Radny może być członkiem najwyżej 2 Komisji”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2186
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156836
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony