Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 1/07

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 8 stycznia 2007 roku

 

Obradom przewodniczyła Maria Pruchniewska –przewodnicząca Komisji.

W obradach uczestniczyło 7 członków komisji.

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )

Ponadto w spotkaniu uczestniczył: Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek, Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG, Ryszard Bartoszewski –
z-ca Burmistrza, Henryk Domeradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej, Celina Witkowska - Skarbnik oraz Dariusz Kłobu
kowski – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą.

Przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek spotkania:

Prace nad projektem budżetu na rok 2007.

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2007.

Omówienie planu likwidacji Szkoły Podstawowej w Płomianach.

Regulamin wynagradzania nauczycieli.

Podział klas gimnazjalnych w Dobrzyniu nad Wisłą.

Sprawy różne.

do punktu 5

Z uwagi na to, że Pan Dyrektor Gimnazjum był czasowo ograniczony p-kt 5 został omówiony jako pierwszy.

Sprawa dotyczyła zbyt licznych klas drugich gimnazjum. Wpłynął wniosek rodziców aby utworzyć trzy klasy mniejsze ilościowo. Aktualnie jest trudno utrzymać dyscyplinę w klasie, a i nauczanie przyniosło by lepsze efekty. Pan dyrektor bardzo szczegółowo przedstawił plan zmian i poinformował, że jest to możliwe. Koszty takiej zmiany w skali całego roku wyniosły by ok. 14.000 zł.

Zmiana ta nastąpiła by od drugiego semestru.

Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza. Wcześniej rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem, że lepiej gdyby ta zmian była od 1 września br.

Maria Pruchniewska – myślę, że nie powinniśmy czekać ponieważ może to źle wpłynąć na promocje uczniów do następnej klasy, bo te klasy są rzeczywiście zbyt liczne.

Żaneta Kalinowska – członek komisji. Jestem również za zmniejszeniem tych klas, motywacja jest taka sama jak wcześniej była mowa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawę dotyczącą zmniejszenia klas.

do punktu 1

Projekt budżetu na rok 2007 część dotyczącą oświaty Dz.801 bardzo szczegółowo omówiła Pani Celina Witkowska – Skarbnik. Objaśniła poszczególne rozdziały i paragrafy w tym dziale.

Pytania dotyczyły merytorycznych spraw w projekcie budżetu.

Komisja nie zmniejszała wydatków zaplanowanych w dziale 801 “Oświata
i Wychowanie”.

do punktu 2

Komisja opracowała plan pracy na rok 2007.

( plan pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu)

do punktu 3

Dyrektor Zespołu Szkół – Grzegorz Mazurek przedstawił zebranym uzasadnienie dotyczące zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płomianach.

Podstawową przyczyną zamierzonej likwidacji Szkoły Podstawowej
w Płomianach jest sytuacja demograficzna w obwodzie szkoły – brak dzieci
z rocznika 2000 i tym samym nie można będzie utworzyć w roku szkolnym 2007/2008 klasy pierwszej. Ogólna niewielka liczba dzieci w szkole p
rzez kolejne lata (łącznie z oddziałem przedszkolnym 20-22 ).

Koszty utrzymania szkoły w przeliczeniu na ucznia są zdecydowanie najwyższe w naszej gminie. Uczniowie będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu n/Wisłą ( w klasach rozdzielnych, a nie jak dotychczas w klasach łączonych), do której będzie zapewniony bezpłatny dowóz.

Wszystkim pracownikom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Płomianach, zaproponowana zostanie od 1 września 2007 r. praca na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w pełnym wymiarze.

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do powyższego uzasadnienia.

Poruszony został również temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Mokowie, gdzie jest również niewielka ilość dzieci, a nauka odbywa się w klasach łączonych.

Komisja zdecydowała, że Szkoła Podstawowa w Mokowie w tym roku jeszcze nie będzie likwidowana.

do punktu 4

Przewodnicząca komisji poprosiła Pana Dyrektora Grzegorza Mazurka
o przedstawienie informacji na temat regulaminu.

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.

Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków

za wysługę lat,

motywacyjnego,

funkcyjnego,

za warunki pracy

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Pytań do przedstawionej informacji na temat regulaminu nie było.

do punktu 6

Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy. Chciałbym aby komisja wypowiedziała się na temat utworzenia zespołu placówek Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu i Gimnazjum w Dobrzyniu. Czyli jeden dyrektor i dwóch zastępców.

Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół. W zasadzie to nic się nie zmieni. Ponieważ szkoły i tak musiały by funkcjonować na tych samych zasadach.

Wnioski:

Decyzja o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Płomianach jest pozytywna.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2007 w dz. 801 nie zostały zmienione.

Kwota potrzebna na rozdzielenie klas w gimnazjum może być zabrana z kwoty zaplanowanej na budowę ogrodzenia przy szkole w Dobrzyniu n/W.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                    Maria Pruchniewska

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-06-01 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1719
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-01 08:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163759
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony