Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie  sprawie:     

Zarządzenie Nr RZG.0050.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 stycznia 2018 roku

powołania komisji przetargowej, właściwej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Otwórz
Zarządzenie Nr 2 RZG.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 stycznia 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej na okoliczność zgłoszenia złego stanu technicznego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 827 w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr 3 F.0050.3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2018 roku Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Zarządzenie Nr 4 RZG.0050.4.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2018 roku regulaminu przyjmowania wniosków i kwalifikacji do udziału w przedsięwzięciu mającym na celu demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 roku Otwórz
Zarządzenie Nr 5 ZOS.0050.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2018 roku terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr 6 ZOS.0050.6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2018 roku powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.6.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.8.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 lutego 2018 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian do Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.9.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2018 roku ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.10.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2018 roku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Glewa i Mokrego, dotyczących zniesienia nazwy wsi ,,Mokre" i włączenia tej miejscowości do wsi Glewo. Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.11.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2018 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr R.Z.G.0050.12.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 lutego 2018 roku powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 r. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.13.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lutego 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2018 roku gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, których koszty funkcjonowania ponosi Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr PFZiRG.0050.15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 marca 2018 roku ogłoszenia konkursu fotograficznego pn.: ,,Wydarzenia i atrakcje turystyczne Gminy Dobrzyń nad Wisłą" Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.16.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2018 roku wzoru wniosku o udzielenie dotacji, informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów oraz rozliczenia wykorzystania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą jest organem rejestrującym Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.17.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.18.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 15 marca 2018 roku rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2018 r. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 23 marca 2018 roku informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2017 rok. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.20.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 26 marca 2018 roku zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.21.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 27 marca 2018 roku odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.22.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 27 marca 2018 roku powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.23.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 27 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2018 roku Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.24.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 29 marca 2018 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisku Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.25.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 9 kwietnia 2018 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.26.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 9 kwietnia 2018 roku zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.27.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 9 kwietnia 2018 roku zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.28.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.29.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2018 roku powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do spraw uzależnień Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.30.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.31.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2018 roku ustalenia wzoru wniosku na przyznanie dofinansowania na wymianę istniejącego źródła ciepła  zasilanego paliwem stałym na nieruchomości na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie NrOiSO.0050.32.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.33.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2018 zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.34.2018Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 maja 2018 ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz

Zarządzenie Nr F.0050.35.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 maja 2018 roku

podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.36.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2018 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury  ,,Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.37.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2018 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.38.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2018 roku zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.39.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.40.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2018 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.41.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 maja 2018 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy  zewnętrznych i obsługi inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.42.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 maja 2018 roku wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2018 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.44.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2018 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.45.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 czerwca 2018 roku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie Otwórz
Zarządzenie Nr OiSO.0050.46.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2018 roku. ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.47.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 czerwca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie Nr I.0050.48.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej/ulicy Stodólnej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr PFZiRG.0050.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2018 roku zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia szkół z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.50.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2018 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.51.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2018 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie Nr ZOS.0050.52.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 czerwca 2018 roku powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie. Otwórz
Zarządzenie Nr F.0050.53.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok. Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.54.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr PFZiRG.0050.55.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lipca 2018 roku powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr RZG.0050.56.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lipca 2018 roku powołania komisji do oceny konkursu  ,, Najładniejsza posesja 2018 roku" na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.57.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr ZOS.0050.58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2018 roku powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Otwórz
Zarządzenie nr RZG.0050.59.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2018 roku powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, zwanych dalej ,,produktami" oraz sprzętu Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.60.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 lipca 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.61.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robot budowlanych prowadzonych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej 171012C Zbyszewo - Płomiany Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.62.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Otwórz
Zarządzenie nr RZG.0050.63.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 sierpnia 2018 roku powołania komisji przetargowej, właściwej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.64.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.65.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia I.0050.65.2018  roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: ,, Remont dachu pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą" Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2018 roku przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2018 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.67.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 września 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą:,, Przebudowa drogi - rozbudowa oświetlenia drogi w miejscowości Kisielewo" Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.68.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2018 powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych pod nazwą: ,, Przebudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą " Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.69.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 września 2018 r. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.71.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 września 2018 r. zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ,,Statuetka Nawojki" Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.70.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad
Wisłą z dnia 5 września 2018 roku
powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: ,,Utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową przy ul. Licealnej w Dobrzyniu nad Wisłą " Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.73.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą: ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń gastronomicznych i mebli gastronomicznych,, Otwórz
Zarządzenie nr RZG.0050.74.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 września 2018 roku sprzedaży samochodu, stanowiącego własność gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.75.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 września 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.76.2018 Burmistrza miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 września 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego zadania pod nazwą: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km
Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1
Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.77.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 września 2018 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.78.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 września 2018 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.79.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.80.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.81.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 października 2018 roku opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 października 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.83.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr PFZiRG.0050.84.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2018 roku  powołania Kapituły do rozpatrywania zgłoszeń i nominowania kandydatów do statuetki Nawojki Otwórz
Zarządzenie nr PFZiRG.0050.85.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 października 2018 roku powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzców w konkursie fotograficznym pn. ,, Wydarzenia i atrakcje turystyczne Gminy Dobrzyń nad Wisłą " Otwórz
Zarządzenie nr PFZiRG.0050.86.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 października 2018 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ,,Program współpracy Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.87.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2018 roku budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.88.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 listopada 2018 roku przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.89.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 listopada 2018 r przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2033 Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.90.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia 20 listopada 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: ,,Nadbudowa kominów spalinowych istniejącej kotłowni w Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą'' Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.91.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą: ,, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1 Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.92.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 listopada 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego  zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych do cmentarza w Grochowalsku Etap I: Przebudowa drogi gminnej nr 171016C Grochowalsk- Krępa Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.93.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2018 roku odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.94.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.95.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Zarządzenie nr RZG.0050.96.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 grudnia 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - na terenie działki nr 33/3 i 33/6 w miejscowości Grochowalsk Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.97.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 grudnia 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robot budowlanych prowadzonych pod nazwą: Remont drogi gminnej Bętlewo - Kisielewo- Szpiegowo Otwórz
Zarządzenie nr I.0050.98.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 grudnia 2018 roku powołania komisji do przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych prowadzonych pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Grochowalsk - Glewo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego OŚI.ZP.AS.271.05.2015  Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.99.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2018 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.100.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2018 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.101.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.102.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 grudnia 2018 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018-2030 Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.103.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 grudnia 2018 roku powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.104.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2018 roku zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-01-11 12:29
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1669
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-24 12:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163086
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony