Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 44/ 2000r Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 listopada 2000r


w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie 7 pkt 1 Uchwały Nr 9/90/99 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku

Zarząd Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

W uchwale Nr 9/90/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku uchwale Nr 11/96/2000

z dnia 26 kwietnia 2000 roku Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą uchwale Nr 3 2/2000

z dnia 30 czerwca 2000 roku, Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,

uchwale Nr 13/108/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000r,

uchwale Nr 38/2000 z dnia 16 września 2000 roku Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą,

uchwale nr 14/119/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 października 2000 roku,

uchwale nr 42/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia
9 listopada 2000r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej wg załącznika Nr 1

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 13:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 13:13
Załącznik do uchwały nr 44/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dnia 27 listopada 2000 r Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
70Gospodarka Komunalna2.6202.620936.404
7231Zieleń w miastach i gminach363673.500
43Odpisy na zakładowy f-sz św. socj.361.686
31Materiały i wyposażenie364.149
7395Pozostała działalność2.5842.584725.630
74Gospodarka mieszkaniowa Oraz Niematerialne usługi komunalne1.0831.083491.934
7421Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej8383398.434
43Odpisy na zakładowy f-sz św. socj.833.933
31Materiały i wyposażenie83133.437
7523Ochotnicze straże pożarne1.0001.00077.000
36Usługi materialne1.00019.000
31Materiały i wyposażenie1.00040.900
8322Biblioteki424296.202
43Odpisy na zakładowy f-sz św. socj421.967
31Materiały i wyposażenie422.758
86Opieka Społeczna95951.131.852
8615Terenowe ośrodki pomocy społecznej9595151.533
43Odpisy na zakładowy f-sz św. socj953.945
31Materiały i wyposażenie953.905
91Administracja Państwowa I Samorządowa2.6252.6251.430.070
9146Urzędy gmin/miast1.2251.2251.263.356
43Odpisy na zakładowy f-sz św. socj1.22517.313
31Materiały i wyposażenie1.225190.011
9195Pozostała działalność1.4001.40022.850
25Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.1.4008.400
14Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne1.40013.100
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 13:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 13:15
Uzasadnienie:

Dz.70 — Gospodarka Komunalna — 26.737,00 zł

- dotacja celowa za poniesione wydatki na finansowanie oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

Dz.40 — Rolnictwo — 15.000 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych wodociąg w Grochowalsku

Dz.86 — Opieka Społeczna — 707,00 zł

- rozdział 8612 — usługi opiekuńcze — 2000 zł

- dotacja na uzupełnienie występujących potrzeb w zakresie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych

- rozdział 8695 — 2.657 zł — dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdział 8695 — 11.000 zł zmniejszenie dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
rozdział 8695 — 6.750 zł — dotacja na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów
rozdział 8613 — zasiłki i pomoc w naturze — 300 zł — zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na pomoc wynikającą z konieczności przeciwdziałania skutkom suszy

Dz.79 — Oświata i wychowanie — 266.98 6 zł
Zmniejszenie dotychczasowego rozdziału 8295 § 89 o kwotę 266.986 zł, a zwiększenie rozdziału 7911 § 89 — o kwotę 158.00 1 zł
7912 § 89 o kwotę 103.005 zł
8232 § 89 o kwotę 5.980 zł w wyniku dokonanych zmian
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-28 13:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-28 13:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161249
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony