Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 16 lutego2011 r. o godz. 1800 w sołectwie Krępa,

 

Na ogólną ilość 90  uprawnionych do głosowania, obecnych było 25

 mieszkańców sołectwa co stanowi 27 %                                                                         

 (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Krępa, Pan Lewandowski Janusz, który stwierdził prawomocność zebrania w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W zebraniu uczestniczyli:

 

Ryszard Dobieszewski- Burmistrz Miasta i Gminy

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

Lewandowski Janusz-  Sołtys

Kowalewski Sławomir- Radny

Ptaszyński Damian-Radny

 

 

 

 

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Lewandowski Janusz

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył

Pan Lewandowski Janusz

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renta Kwiatkowska Poinformowała, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Sobocińska Katarzyna- przewodnicząca

2.       Wlazło Aleksandra- członek

3.      Sakowska Emilia- członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Lewandowski Janusz

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Raszkiewicz Grzegorz

2.      Szczepański Marek

3.      Zieliński Arkadiusz

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Lewandowski Janusz - 22 głosów,

Sołtysem wybrano Pan  Lewandowski Janusz

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Raszkiewicz Grzegorz - 21 głosów,

2.      Szczepański Marek – 21 głosów,

3.      Zieliński Arkadiusz - 23 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.Raszkiewicz Grzegorz,

2 Szczepański Marek,

3 Zieliński Arkadiusz

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Zielińska Justyna

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Szczepański Marek

 

Ad. 6

Mieszkańcy sołectwa Krępa domagają się remontu drogi uszkodzonej w skutek budowy siłowni wiatrakowych.

Burmistrz poinformował mieszkańców, że na naprawę dróg przeznaczonych jest 100 tys. zł.

Odcinek drogi wskazany do remontu to od szosy w kierunku Zarzeczewa, szerokość 5m, bez rowów(tłuczeń i asfalt)

Naprawa drogi tłuczniem od szosy w kierunku Grochowalska.(priorytet)

Naprawa drogi od szosy w kierunku posesji Pana Zalewskiego.

Mieszkańcy zasugerowali aby kamień na utwardzenie dróg był kupowany droższy by nie zawierał drutów i azbestu. Propozycją od mieszkańców było sprawdzenie kosztów kruszywa od Pana Bednarskiego z Płocka (przy Petrochemi).

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1158
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony