Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XIV/70/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28czerwca 2004 r

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 – 2006


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm. /
i art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity
z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm. /

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004 – 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej do uchwały.

§ 2

Źródłami finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pozyskane dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

U Z A S A D N I E N I E


Wieloletni plan inwestycyjny obejmuje zadania, które będą realizowane w latach 2004 – 2006. Zadania inwestycyjne w poszczególnych latach mają zaspokoić najpilniejsze potrzeby mieszkańców miasta i gminy związane z poprawą infrastruktury technicznej. Realizacja zadań jest uzależniona od środków finansowych miasta i gminy oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Zadania ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym wynikają założeń ujętych w strategii rozwoju miasta i gminy.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2286
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201132
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony