Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/120/2012
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
 z dnia 22 listopada 2012 roku

 

w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1236 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącej mienie komunalne gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

 

Wyraża zgodę na zbycie działki Nr 1236 położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Podzamcze o pow. 470m2 dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą Nr 7609.

 

§2.

 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

 

§3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

UZASADNIENIE

 

Działka Nr 1236 położona w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Podzamcze w ponad 50%  stanowi skarpę o spadku do rzeki Wisły, na której zabudowa pod względem ekonomicznym nie jest opłacalna. Ponadto jest obciążeniem z uwagi na konieczność odpowiedniego jej zagospodarowania przeciwdziałającego zjawiskom osuwania.

Działka (w części – bez skarpy) od 2008r. wydzierżawiona jest Panu Jackowi Białoskórskiemu (właścicielowi działki sąsiedniej, na której znajduje się budynek mieszkalny) i poprawia zagospodarowanie jego działki. W dniu 14.09.2012r. Pan Białoskórski wystąpił z wnioskiem o wykup przedmiotowej działki.

Z uwagi na położenie i ukształtowanie gruntu, działka może być zbyta bez przetargu,  na rzecz wnioskującego, na poprawę zagospodarowania jego nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy w miesiącu listopadzie 2012r. przygotował operat szacunkowy gruntu – oszacowana wartość rynkowa prawa własności działki – 5.716zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 953
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 10:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156045
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony