Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/114/2012
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 listopada 2012 roku

 

w sprawie: uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

 

            Na podstawie:  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz.U.Nr 179,poz.1485 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

 

Uchwala się  Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
 nad Wisłą.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

UZASADNIENIE

 

              Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej.

Ustawa wymienia szczegółowo grupy  zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art.10 ust. 1  w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Miejsko-Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015 został opracowany na podstawie diagnozy sporządzonej na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Zawiera spis zadań oraz sposób ich realizacji, które nakłada na gminy cytowana ustawa.

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta , a nie tylko osób mających problem
z narkotykami. Ukierunkowany jest głównie na działania profilaktyczne,  informacyjne i edukacyjne.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 915
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 09:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony