Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 14/09
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
z dnia 26 czerwca  2009 roku


Obradom przewodniczył Jerzy Żurawski – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu  )
Temat posiedzenia: „Przygotowanie środków finansowych na inwestycje
w roku 2009”
Udział w posiedzeniu brali: Ryszard Dobieszewski – Burmistrz MiG, z-ca Burmistrza – Ryszard Bartoszewski, Henryk Domeradzki – Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
Z-ca burmistrza przedstawił założenia przyszłościowe dot. zadań inwestycyjnych.
1.Przebudowa drogi gminnej w Leniach wielkich,
2.Opracowanie programu ogólnego budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny-Płock w miejscowościach Krojczyn, Szpiegowo, Dobrzyń nad Wisłą ul. Lipnowska, Lenie Wielkie
oraz systematyczna jego realizacja,
3.Wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową dróg gminnych Kisielewo, wieś Płomiany-Skaszewo,
4.Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w ul. Słowackiego oraz przebudowa chodników,
5.Budowa chodników w ul. Polnej,
6.Wykonanie dywanika asfaltowego w ul. Licealnej i Słuzba Polsce,
7.Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Wł. Jagiełły, Wł. Łokietka
i Rycerzy Dobrzyńskich,
8.Przebudowa drogi gminnej Wierznica-Kochoń,
9.Przebudowa ul. Polnej w rejonie cmentarza parafialnego,
10.Przebudowa drogi gminnej w Stróżewie łącznie z pętlą dla autobusu szkolnego,
11.Wykonanie dywanika asfaltowego w ul. 22-go stycznia i Bolesława Chrobrego,
12.Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie,
13. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Skaszewskiej ( od ul. Stodólnej do polnej),
14. Przebudowa drogi gminnej Mokówko-Łagiewniki-Chalin,
15. Przebudowa drogi gminnej Krepa-Zarzeczewo,
16. Przebudowa dróg gminnych w Grochowalsku ( od remizy OSP
do cmentarza parafialnego oraz od remizy OSP do miejscowości Krępa),
17. Budowa chodników w Płomianach,
18. Przebudowa chodników w Grochowalsku i Główczynie,
19. Przebudowa drogi gminnej Płomiany-Mokowo,
20.Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą,
21.Budowa nowej miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków,
22. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą,
23.Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,
24.Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Chalin, Płomiany, Grochowalsk.
Planowane zadania inwestycyjne na 5 letni okres 2010-2015
Budynki urzędu;
1.Budynek urzędu
a) remont poszycia dachu,
b) remont elewacji.
     2. Budynek przy ul. Szkolnej 2
         a) remont placu otaczającego budynek / kostka brukowa/
Budynki wielomieszkaniowe – komunalne
1.Odnowienie elewacji budynków komunalnych,
2.Remonty klatek schodowych / wymiana lub naprawa schodów drewnianych/ malowanie połączone z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej na klatce schodowej,
3.Przebudowa kominów,
4.Budowa miejsc postojowych dla samochodów, budowa chodników.
Płomiany
1.Remont dachu – wymiana poszycia i wymiana więźby dachowej,
2.Budowa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku,
3.Budowa oczyszczalni,
4.Roboty osuszające budynek,
5.Roboty poprawiające estetykę budynku i otoczenia.
Mokowo
1.Remont dachu – wymiana poszycia i częściowo więźby dachowej,
2.Budowa oczyszczalni lub szamba ekologicznego.
Zamierzenia w zakresie gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt
1.Podjęcie działań celem ustalenia lokalizacji i budowy mieszkań socjalnych.
2.Opracowanie aktualizacji „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem problematyki usuwania wyrobów zawierających azbest: dla Miasta
 i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
3.Zamkniecie i rekultywacja Gminnego składowiska Odpadów
w Płomianach.
4.Doprowadzenie do objęcia wszystkich mieszkańców miasta i gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.
5.Zapewnienie pomocy finansowej dla mieszkańców miasta i gminy usuwających wyroby zawierające azbest / koszty usunięcia, transportu
i utylizacji/.
6.Podjęcie działań wspólnie z pozostałymi gminami powiatu lipnowskiego w celu uruchomienia schroniska dla zwierząt.
Zamierzenia inwestycyjne na najbliższy okres z działu oświata
1.Droga dojazdowa do SP Dyblin / na działce szkoły i poza działką/.
2.Wykonanie ogrodzenia SP Dyblin – zalecenie Sanepid-u.
3.Malowanie elewacji SP i PG Dobrzyń nad Wisłą.
4.Modernizacja kotłowni SP Krojczyn.
5.Wymiana okien Sali gimnastycznej SP Chalin.
6.Zagospodarowanie poddasza Przedszkola Samorządowego.
7.Krojczyn ---- boisko
8.Chalin ---- Orlik
9.Wykonanie monitoringu / Krojczyn, Chalin, Dyblin, przedszkole / - możliwe dofinansowanie z MEN.

Burmistrz MiG poprosił o ustalenie przez komisję kolejności budowy dróg. Ponieważ potrzeby są duże, trzeba jednak dokonać wyboru ponieważ nie wszystko od razu można zrobić z uwagi na ograniczenia finansowe.
Propozycja Komisji w zakresie budowy dróg
1.Lenie Wielkie,
2.Grochowalsk -  / dawna baza / w stronę drogi wojewódzkiej,
3.Krępa-Zarzeczewo / koło p. Lewandowskiego/
4.Płomiany-Wierzniczka-Mokowo,
5.Mokówko-Łagiewniki-Chalin,
6.Tulibowo-Grochowalsk / czeresniówka/.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                                                        Przewodniczący Komisji
               
                                                                                            Jerzy Żurawski  

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-17 10:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-17 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1134
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-17 10:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183326
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony