Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/117/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz art. 219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150), uchwala się, co następuje:


  § 1. 1. Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe, zaopatrywanych w wodę z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą w przedziale zużycia wody do 10 m3 na jednego odbiorcę na miesiąc w wysokości po 0,12 zł netto do 1 m3 dostarczanej wody.
  2. Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe do ceny za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości 0,36 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków.
  3. Do dopłat, o których mowa w ust. 1 i 2, doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.
  § 2. Dopłaty udziela się w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r.
  § 3. 1. Dopłaty, o których mowa w §1, będą przekazane jednorazowo dla Zakładu Usługowego WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą,ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków za wymieniony okres.
  § 4. Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-05 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-06 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1297
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-06 09:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170319
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony