Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr VII / 2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 lutego 2015 roku

 

    Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie trzynastej dziesięć, miejsce obrad, sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 .

   Otwierając obrady siódmej Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 594 ze zmianami )

W obradach uczestniczyło: 13 radnych, 24 przewodniczących rad sołeckich oraz zaproszeni goście.

 ( listy  obecności stanowi załącznik od 1 do 2 do niniejszego  protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników.

Sesja odbywała się według proponowanego porządku obrad:

 1. Sprawy proceduralne,
 2. Podjęcie uchwał w sprawie :
 1. zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 ,
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy,
 3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 1. Składanie wniosków.
 2. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący spytał czy są uwagi Pana Burmistrza, Panów i Pań Radych co dzisiejszych obrad ?

Jacek Waśko – Burmistrz: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym prosić o wniesienie do porządku obrad dwóch punktów:  

 1. informacja o pracy organu  wykonawczego i pracy urzędu w okresie między  V – VII Sesją Rady Miejskiej.
 2. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą,  przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
 2. przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty.

Jerzy Żurawski - Przewodniczący Rady: Czy Panie i Panowie radni mają uwagi?

Jadwiga Grudzińska – radna. Mam taką sprawę panie Burmistrzu, ponieważ nie zdążyliśmy zapoznać się z regulaminem, dotyczącym konkursu przedszkoli, wiec nie wiem czy jesteśmy w stanie przyjąć ten regulamin. W takim układzie musimy zrobić przerwę aby zapoznać się z tym regulaminem, albo zwołamy nadzwyczajną sesję, bo ja nie chcę i myślę, że nikt z radnych również zagłosować nad regulaminem którego nie znamy. Dostaliśmy to dzisiaj, nie jesteśmy w stanie się z tym dzisiaj zapoznać. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał jeszcze po raz kolejny proponowane przez Pana Burmistrza punkty i spytał kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanych punktów do porządku obrad.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Czy Panie i Panowie radni są za wprowadzeniem tych punktów do porządku obrad?

Jadwiga Grudzińska – radna.  Panie Przewodniczący nie możemy głosować nad przyjęciem regulaminu ponieważ go nie znamy mówiłam  już, iż nie możemy głosować nad czymś czego nie znamy. Dopiero jak się zapoznamy z regulaminem będziemy mogli o tym dyskutować. Ja tak  uważam, nie wiem  jak radni.

Jerzy Wasiołek – radny. Jeżeli mamy nad czymś dyskutować to musi być w porządku obrad.

Jadwiga Grudzińska – radna. No właśnie, ale jak możemy wprowadzić coś do porządku obrad czego nie znamy.

Jerzy Żurawski – nie chodziło o dostarczenie materiałów w terminie, ale chociaż z dwa dni wcześniej przed sesją.

Jadwiga Grudzińska – radna. Nie jestem w stanie dyskutować nad czymś czego nie znam kompletnie. Uważam, że sprawa przedszkoli to jest zbyt poważna sprawa i nie ma się co spieszyć, ja wiem, że już nie ma czasu ale to już nie jest w naszej kwestii i proponuje się nad tym zastanowić, ponieważ to są duże pieniądze, nie możemy tego robić pochopnie i wszyscy doskonale sobie z tego zadajemy sprawę.

Grzegorz Raśkiewicz – radny. Do porządku obrad wprowadźmy to, zobaczymy, zrobimy przerwę, nie musimy tego uchwalić.

Jacek Waśko – Burmistrz. Czy jesteśmy w stanie wprowadzić to do porządku obrad czy nie?

Jadwiga Grudzińska  – No, właśnie nie jesteśmy Panie Burmistrzu.

Jacek Waśko - Burmistrz – Moja propozycja jest taka: wprowadźmy te dwa punkty o pracy organu urzędu, projekty tych dwóch uchwał możemy wprowadzić do porządku, jeżeli państwo nie będą nad tym głosować to trudno.

Jadwiga  Grudzińska – radna. No jeśli tak, to wprowadzamy do porządku.

Radca prawny. Proszę Państwa, tak to nie można są wymogi ustawowe i ja bym proponował nie tyle zająć się innymi sprawami, ale właśnie tej sprawie nadać piorytet dlatego, że jeżeli tego nie zrobicie na tej sesji trzeba by było zwołać jakąś super nadzwyczajną i spotkać się za trzy dni. Proponuję zrobić w trakcie obrad dłuższą przerwę. W tych uchwałach nie ma takich rzeczy, które dla Państwa byłyby zaskoczeniem, znajdują się tam kryteria i punktowanie, a w drugiej macie Państwo techniczną sprawę regulaminu wyboru przedszkola i można się z tym zapoznać.

Radna Grudzińska – radna. No tak ale my nie mamy kiedy.

Radca Prawny. No, ale w przerwie jesteście państwo w stanie przyswoić ten materiał. Proponuję dłuższą przerwę i zapoznanie się z tym materiałem, ponieważ musi być podjęta uchwała w tym zakresie, bo jeżeli nie zostanie ona podjęta to rodzi to poważne konsekwencje.

Jadwiga Grudzińska - radna. Panie mecenasie to nie są długie przerwy, żeby się zapoznawać z takim materiałem.

Anna Masztakowska - Struś - radna. Przecież o takiej sytuacji wiedzieliście Państwo już od dawna, dlaczego wcześniej ten temat nie był rozwiązany?

Radca prawny – Trzeba zrozumieć, iż nastąpiły zmiany na stanowiskach organu wykonawczego gminy.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Rozumiemy, ale nie chcemy być zaskakiwani. Pani vice przewodnicząca ma rację, można było podesłać te materiały, żebyśmy mieli czas do zapoznania się z nimi.

To są bardzo duże pieniądze, które będziemy dopłacali do prywatnych przedszkoli a wyznacznikiem tej kwoty, którą będziemy dopłacali jest nasze przedszkole samorządowe, gdzie koszty są wysokie.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Czy dostaniemy Panie burmistrzu wszystkie środki?

Jacek Waśko – Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo to jakie mamy koszty naszego przedszkola, to czy dzisiaj dyskutujemy czy za trzy dni to nic nie zmieni tych kosztów. Te koszty mamy za wysokie, to wszyscy doskonale o tym wiemy. Wiele gmin rozpoczęło tą procedurę i robiło to bardzo źle. Jeżeli jest to zgodne z prawem, jeżeli Państwo uważają, że wystarczy długa przerwa na zapoznanie się tym materiałem i przedyskutowanie go to działamy dalej. Jeżeli nie to Państwa decyzja i odpowiedzialność jako rady i nie ujemy tego w porządku obrad tego tematu. Chciałbym jednak podkreślić, że gmina od tego roku tj. od września 2015 ma obowiązek zapewnić miejsca dla dzieci w wieku 4 lat a od roku 2017 dla dzieci od 3 lat. Gmina ma obowiązek a rodzice mają prawo.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Do kiedy musimy podjąć tą uchwałę?

Radca prawny – Według projektu, który został tutaj przyjęty i opracowany przez Pana Bartoszewskiego, to właściwie dzisiaj.

Ryszard Bartoszewski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo o tej sytuacji informowałam szanowną radę oficjalnie na komisji wspólnej, która odbyła się kilkanaście dni temu i uprzedzałem, że może być tak, że ta uchwała może być przygotowana w ostatniej chwili. Moja prośba jest taka o ile to możliwe, proszę o podjęcie dzisiaj tej uchwały, jest to sprawa dotycząca technicznego sformułowania sposobu prac tej komisji.

Grzegorz Raszkiewicz – radny. Panie Przewodniczący Wysoka Rado nie przegłosowaliśmy jeszcze tego, a już dyskutujemy nad czymś czego nie ma w porządku obrad, proponuje przyjąć ten punkt do porządku, a dopiero potem nad nim dyskutować.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany przez Pana Burmistrza punkt do wprowadzenia do porządku obrad tj. ocena działalności organu między sesjami i poddał wprowadzenie tego punktu do porządku obrad pod głosowanie

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrz. – 0

Punkt został przyjęty do porządku obrad.

 Następnie poddał pod głosowanie kolejny proponowany punkt określający kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrz. – 1

Punkt został wprowadzony do porządku obrad.

Przewodniczący podał pod głosowanie punkt dotyczący przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty.

Za  – 4

Przeciw  - 9

Wstrz.  -  0

Punkt nie został przyjęty do porządku obrad. 

RADCA PRAWNY – Zwracam się do Państwa o rozwagę i nie zamykanie obrad sesji.

Przewodniczący przeczytał proponowany po zmianach porządek obrad .

Porządek obrad :

 1. Sprawy proceduralne.
 2. Działanie organu miedzy sesjami.
 3. Podjęcie uchwal w sprawie:
 1. zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2015,
 2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 1. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 2. Składanie wniosków.
 3. Informacje,  wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej.

Za przyjęciem całkowitego  porządku obrad po wprowadzonych zmianach było:

Za – 10

Przeciw- 0

Wstrz. -3

Porządek obrad po zmianach został przyjęty.

Do  punktu 2

Informację dotyczącą pracy Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w okresie między V – VII sesją Rady Miejskiej przedstawiła Zastępca  Burmistrza Pani Marzena Niekraś.

Informacja stanowi załącznik nr 3  do protokółu .

Do punktu  3  p-pkt  a  

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na rok 2015 omówiła, Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Zmniejsza się budżet o kwotę 121.700,00 - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego określającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2015 rok.
Zmniejsza się także subwencję ogólną w części oświatowej o 158.484,00 zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów. W związku z tym, zmniejszamy wydatki w oświacie z przeznaczeniem na: odprawy w wysokości 90.900,00 zł, dokształcanie w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki bieżące w dowożeniu w wysokości 47.584,00 zł.

Zwiększenie budżetu o 10.000,00 zł – darowizna od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. Darowizna jest udzielana w ramach programu grantowego  „Tu mieszkam tu zmieniam ” i jest ona przeznaczona na wydatki „Astro – Bazy”.

Zmienia się także rachunek dochodów własnych w części wydatki zgodnie z zał. nr 4.

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.

Jacek Augustowski: Wydatki bieżące w dowożeniu dzieci do szkół, chciałbym spytać, czym teraz rodzice będą dowozili dzieci do szkoły?

Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik. W związku z tym, że otrzymaliśmy pismo od Ministerstwa Finansów  zmniejszające subwencje oświatową to musieliśmy poczynić pewne kroki, żeby już w tym miesiącu zmniejszyć tę kwotę. W momencie kiedy będziemy mieli wolne środki będziemy musieli w tej części zwiększyć budżet. Obecnie w naszych sprawozdaniach wysyłanych do Ministerstwa Finansów jesteśmy już zobligowani do zmniejszenia subwencji oświatowej.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady – 15 radnych, obecnych 13.

Wyniki głosowania:

Za - 13

Przeciw - 0

Wstrz. –0

Uchwała została podjęta.

 Do punktu 3 p-pkt ,,b’’

Projekt uchwały w sprawie wyboru ustalania opłaty oraz ustalania stawki do właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy omówiła, Pani Marta Raśkiewicz.

Marta Raśkiewicz - Panie Przewodnicy, Szanowna Rado ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art.6k ust.1 pkt 1 nakłada na radę gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Natomiast art. 6j ust.1 ustawy określa sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzasadnione jest brakiem środków na pokrycie systemu, który winien się samofinansować.                        Określając nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę :

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Dobrzyń nad Wisłą,
 • ilość wytwarzanych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Ustala się stawkę opłaty od gospodarstwa domowego odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1. gospodarstwo jednoosobowe – 18 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo dwuosobowe – 36 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo trzyosobowe – 40 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo czteroosobowe – 44 zł miesięcznie;
 5. gospodarstwo pięcioosobowe – 53 zł miesięcznie;
 6. gospodarstwo liczące 6 i więcej osób – 59 zł miesięcznie. 

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 1. gospodarstwo jednoosobowe – 36 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo dwuosobowe – 72 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo trzyosobowe – 80 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo czteroosobowe – 88  zł miesięcznie;
 5. gospodarstwo pięcioosobowe- 106 zł miesięcznie;
 6. gospodarstw liczące 6 i więcej osób – 118 zł miesięcznie.

Pan Przewodniczący otworzył dyskusje.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Chcę zwrócić uwagę jak to wyglądało wcześniej, a jak będzie wyglądało teraz. Jedna osoba płaciła 15 zł, a będzie płaciła 18 zł, dwie osoby płaciły 31 zł, a będą płaciły 36 zł, trzy osoby płaciły 31 zł, a w tej chwili będzie 40 zł, oczywiście mowa o odpadach segregowanych, 4 osoby było 31 zł, a będzie 44 zł, pięć osób było 41 zł, a będzie 53 zł, sześć i więcej było 41 zł, a będzie 49 zł. Wychodzi od 20% do nawet 40 %, to jest od gospodarstwa domowego od ilości osób.

Marta Raśkiewicz – Proszę, Państwa mamy od gospodarstwa domowego z tym, że gospodarstwa domowe są rozbite z podziałem na osoby i tak jak płaciliśmy w przedziale od 2 do 4 osób 31 zł teraz będziemy przy gospodarstwie dwuosobowym płacić 18 zł.

Jerzy Wasiołek - radny. Tutaj jest duża rola podczas dystrybucji i zbierania deklaracji. Uważam, iż wcześniej było to źle robione, ponieważ należy nie mylić nieruchomości od gospodarstwa domowego.

Marta Raśkiewicz - tak, nie wolno mylić pojęć, że budynek to jedno gospodarstwo domowe. W budynku może być kilka gospodarstw domowych.

Jerzy Wasiołek – radny chodzi o to, że jak jest deklaracja od nieruchomości z tym, że w tej deklaracji trzeba wykazać wszystkie gospodarstwa domowe jakie są w tej nieruchomości. Nie mylmy pojęcia gospodarstwo domowe a nieruchomość.

Grzegorz Raszkiewicz – radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my tutaj debatujemy na temat podwyżki, Pani Marta wyjaśniła dlaczego musimy podwyższyć opłaty, ponieważ nie zamyka się nam samofinansowanie. Zwracam uwagę, że my ustalamy tylko stawki. Debatujemy na temat jak mieszkańcom podzielić, żeby mniej płacili, a to, że jest podwyżka i musimy podwyższyć opłaty, to nie od nas zależy .

Chciałbym wiedzieć co będzie, bo jeżeli ma się wszystko samofinansować, to co będzie jeżeli będą nadwyżki w opłatach za śmieci.

Jacek Waśko – Burmistrz

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, życzyłbym sobie tego żebyśmy zebrali 20 % więcej, bylibyśmy chyba pierwszą gminą w Polsce, która dokonałaby tego celu. Ewentualne nadwyżki, które gmina wygospodaruje z tego systemu można przeznaczyć na tego typu działalność jak dodatkowe pojemniki. Na nic innego.

Odnośnie błędów przy naliczaniu tych stawek przez poprzednią radę, niestety były błędy a społeczeństwo źle to teraz odbiera, bo to jest kolejna podwyżka, a poprzedniej podwyżki można było uniknąć. Pan Radny Mierzejewski przyznał się na jednym ze spotkań wyborczych, że to był problem i błąd rady i ja to bardzo szanuję. Teraz jesteśmy zmuszeni podnieść wysokość tej stawki.

Mirosław Mierzejewski – radny. Chciałbym powiedzieć, że kiedy pierwszy raz ustalaliśmy stawki, to ustalaliśmy je w ciemno. Nie było przetargu, nie wiedzieliśmy jaki będzie tego koszt. Kiedy Pani Marta z Panią Zosią nam przygotowały te stawki, to myśleliśmy, że one są źle przygotowanie, bo skąd one wiedziały wtedy ile tego będzie skoro nie było zebranych deklaracji, nie było przetargu, nie wiedzieliśmy za ile to pójdzie w przetargu. My żeśmy tu błędu nie popełnili, my zrobiliśmy z korzyścią dla mieszkańców.

Karol Kwiatkowski - Radny Powiatowy. Proszę Państwa, ja przysłuchuję się tutaj Państwa wymianie zdań. To bardzo źle o was świadczy, kto kogo i na ile chce kogo przekonać. Sądzę,że Pan Burmistrz jest bardziej przygotowany niż, niektórzy radni. Z tego co ja tutaj widzę, to jest to dyskusja na temat kadrowe i się rozmijamy. Jak będziecie Państwo w ten sposób udowadniali sobie kto jest mądrzejszy albo kto tu rządzi, to chyba wiecie jaką macie siłę po jednej i po drugiej stronie. Panie Burmistrzu i jak się udziela informacji o otrzymanych zaproszeniach, to ja bym prosił, żeby Pan Burmistrz udzielał tej informacji do końca właściwej i informował o wszystkich otrzymanych zaproszeniach.

Pan Przewodniczący zamknął dyskusję.  

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej –Jerzy  Żurawski.

Wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady - 15 radnych , obecnych 13

Wyniki głosowania:

Za - 6

Przeciw - 0

Wstrz. - 7

Uchwała została przyjęta.

Do punktu 3 p-pkt ,,c’’

Projekt uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przedstawiła, Pani Marta Raśkiewicz.

Marta Raśkiewicz. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. rada gminy ma obowiązek w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji właściciel nieruchomości podaje dane identyfikacyjne, dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne oraz liczbę gospodarstw prowadzonych na nieruchomości. Następnie deklaruje rodzaj odbieranych odpadów: selektywnie gromadzi albo nie selektywnie.

W kolejnej rubryce następuje obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami, stanowiącej iloczyn stawki za wybrany sposób gromadzenia odpadów i liczby gospodarstw domowych prowadzonych na nieruchomości.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Ponadto właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13

Wyniki głosowania:

Za - 13

Przeciw - 0

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził 10 min przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady.

Do  punktu 4.

Uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, omówił Pan Ryszard Bartoszewski.

Ryszard Bartoszewski - Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. uregulowała na poziomie ustawy zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych szkół i przedszkoli. Konsekwencją tej regulacji jest m.in. określenie jednakowych kryteriów przyjęć wiążących wszystkie przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego tj.

 1. Wielodzietność rodziny kandydata,
 2. Niepełnosprawność kandydata,
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. Samotne wychowywanie kandydata,
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria jakie zostały brane pod uwagę to: dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, oboje rodzice zatrudnieni lub studiujący – 15 pkt. oraz jedno z rodziców zatrudnione lub studiujące – 10 pkt. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Samorządowego – 5 pkt. Dzieci rodziców niepracujących -  pkt.3

Wspomnieć jeszcze należy, iż w ramach konsultacji społecznych zarządzonych przez Pana Burmistrza nie wpłynęły żadne wnioski.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Otwieram dyskusję w tym temacie.

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

Za –  13

Przeciw – 0

Wstrz. – 0

Uchwała została podjęta.

Do punktu 5

Składanie wniosków:

Mirosław Mierzejewski – Udostępnienie numeru telefonu służbowego Pana Burmistrza.

Radna Jadwiga Grudzińska - Wniosek od mieszkańców przy ulicy Robotniczej Wojska Polskiego i ul. Licealnej o zamontowanie w lasku naprzeciwko oczyszczalni ławek.

Naprawa schodów przy ulicy Robotniczej 2 od strony południowej.

Wydzielenie garaży dla mieszkańców bloku przy ulicy Robotniczej 5.

Uporządkowanie ulicy Królowej Jadwigi.

Jacek Waśko - Burmistrz - jeżeli to możliwe, proszę dokładnie sformułować wnioski, żeby było nam łatwiej się od nich odnieść.

Odnośnie tej drogi dotyczącej wspólnoty przy bloku ul. Robotniczej 5 musimy to dokładniej zbadać.

Ewa Tomczyk – radna. Ponawiam wniosek złożony w poprzedniej kadencji o dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Kamienicy.

Jacek Waśko – Burmistrz. W ostatniej kadencji rada pracowała nieskutecznie nad zmianą statutu urzędu jak i zarówno statutów sołectw, bardzo prosiłbym o wyłonienie komisji statutowej i w określonym czasie zebrać się i wspólnie poprawić statuty sołectw oraz statut gminy. Jestem za tym, aby w obrębie miasta, Dobrzyń nad Wisłą wyodrębnić 4 komitety osiedlowe odpowiedniki sołectw w gminach. W związku z tym, iż mam w gminie 4 okręgi wyborcze. Oddaję ten pomysł pod myślenie rady.

Do punktu 6

Stanisław Niekraś – Dyrektor DCSiT - chciałbym poinformować, iż w tym, tygodniu uprawomocni się uchwała dotycząca korzystania z sal gimnastycznych dla społeczeństwa naszej gminy i są już ustalone harmonogramy zajęć.

Przemysław Piekarski – radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado to jest w ramach informacji, zawiązał się klub radnych i chcielibyśmy, żeby Przewodniczący udostępnił nam jakieś pomieszczenia do spotkań.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Jak się nazywa ten klub?

Przemysław Piekarski – radny. PSL i Sympatycy.

Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady. Miałbym do Pana Burmistrza pytanie, akurat z kolegą byliśmy w Nadzorze Wojewody, chodzi o to, żeby jak najszybciej uzupełnił Pan dokumenty. Dokumenty oryginalne, ponieważ dostarczył Pan Pani Sekretarz dokumenty ksero. Potrzebne są oryginalne dokumenty do poświadczenia przez Panią Sekretarz.

Chciałbym jeszcze poruszyć jedną sprawę, która nie tylko dotyczy mnie, wszystkich kolegów też nurtuje. Nie rozumiemy jak pan kieruje gminą, kiedy gospodarz nie ma na względzie dobra swoich pracowników. Nie neguje kompetencji i umiejętności Pani Magdy Sujka, ale Pani Inspektor Renata Kwiatkowska będąca na tym stanowisku 11 lat, była wartościowym pracownikiem, która miała na względzie dobro gminy i rady. Poza tym niezaprzeczalnym argumentem są kwalifikacje Pani Renaty na tym stanowisku.

Jacek Waśko – Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo zawsze uważałem, iż społeczeństwo wybierając mnie na Burmistrza w powszechnych demokratycznych wyborach wyraziło swoją opinie, że to jest lepszy gospodarz, niż poprzedni, że to jest lepsza rada, niż poprzednia. Ja zawsze kieruję się gospodarnością, wiem co to wydawanie pieniędzy. Nie nadużywam swoich uprawnień, działam zgodnie z prawem i ta decyzja, którą podjąłem to jest 100 % decyzją Burmistrza.

Do punktu 7

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady siódmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady siódmej Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

Magdalena Sujka                                                            Jerzy Żurawski

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 817
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-14 23:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162037
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony