Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

S p r a w o z d a n i e

z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
za rok 2001Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni GościeKomisja nasza działała w składzie 8 osobowym na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Wysoką Radę rocznym planem pracy.
W okresie sprawozdawczym komisja odbyła pięć posiedzeń :

W dniu 19 kwietnia 2001 roku Komisja pracowała nad analizą wykonania budżetu gminy za rok 2000. Na podstawie analizy sprawozdań, komisja stwierdziła, że budżet realizowany był zgodnie z planem i podjętymi uchwałami przez Radę i Zarząd Miasta i Gminy. Zarząd dokonywał niezbędnych zmian w planie, działając zawsze w granicach upoważnienia. Zaplanowany budżet uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 113.272 zł. Skutki obniżek maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły 225.110 zł, co stanowi 8,4 % wykonanych dochodów własnych. Stan zaległości podatkowych na koniec roku wyniósł 196.312 zł. Po stronie wydatków największe środki budżetowe zostały zaangażowane na realizację zadań w zakresie oświaty. Efektywna gospodarka finansami pozwoliła Zarządowi na realizację wielu zadań związanych z infrastrukturą miasta i gminy. Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001, w którym uwzględniono podział wolnych środków budżetowych z lat ubiegłych ( t.z.w. nadwyżka budżetowa ).
W dniu 23 maja 2001 roku Komisja analizowała stan przygotowania do rozpoczęcia planowanych remontów oraz inwestycji w roku 2001. Po wysłuchaniu informacji złożonych przez Inspektorów oraz dyrektora Zespołu Obsługi Szkół, komisja pozytywnie oceniła stan przygotowania do ich realizacji.
W dniu 03 sierpnia 2001 roku Komisja analizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2001 roku. Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów przez Zarząd Miasta i Gminy pozytywnie oceniła realizację budżetu, generalnie budżet realizowany był prawidłowo, bowiem wykonanie dochodów oscylowało w granicach 51,5 %, a wydatków w 46 %. Komisja jednak wyraziła niepokój stanem zaległości zobowiązań pieniężnych, bowiem stanowiły one kwotę 240.976 zł, z tytułu samego podatku rolnego około 145.000 zł.

- 2 -

Dokonaliśmy również analizy złożonych deklaracji podatkowych przez osoby fizyczne. Komisja zwróciła uwagę, że niektóre osoby zaniżyły metraż użytkowy w swoich deklaracjach, w związku z czym Komisja zawnioskowała o przeprowadzenie wyrywkowej kontroli przez referat podatkowy Urzędu Miasta i Gminy.
W dniu 24 października 2001 roku przedmiotem obrad była analiza i ocena realizacji planów finansowych w dz. 801 „Oświata i Wychowanie” i w dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” oraz stopień realizacji prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach. Ogólnie budżet za trzy kwartały został wykonany w 72,91 % - w szkołach podstawowych w 74,34 %, w publicznych gimnazjach w 73,16 % w oddziałach przedszkolnych w 65,33 %, w świetlicach szkolnych w 68,74 %, w przedszkolu samorządowym w 74 %. Generalnie budżet w oświacie realizowany był zgodnie z planem, wyjątek stanowiło przekroczenie planu finansowego w publicznym gimnazjum w Krojczynie wskutek niedoszacowania planowanych wydatków, dlatego w drodze Uchwały Rady Miejskiej dokonano korekty. Realizacja remontów oraz inwestycji nastąpiła zgodnie z planem.
W dniu 10 grudnia 2001 roku Komisja pracowała nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2002. Po zapoznaniu się z całokształtem projektu budżetu, komisja oceniła pozytywnie opracowany dokument przez Zarząd Miasta i Gminy. Drugim etapem obrad była analiza wniosków wypracowanych do projektu budżetu gminy przez stałe Komisje Rady Miejskiej, w integralnej części wnioski zostały uznane jako zasadne, stąd Komisja zawnioskowała do Zarządu o przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu.

Dziękuję Państwu za uwagę.

za Komisję
Przewodniczący

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1596
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153406
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony