Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U Z A S A D N I E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Wyszyński Dobrzyń nad Wisłą ul. 22-go Stycznia 3 przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfy opłaty za wodę, która zakłada wzrost o 21%.

Główną przyczyną wzrostu taryfy jest wzrost ceny zakupu wody z 0,95 zł do 1,35 zł za 1m3 netto, tj. o 42 %.

Zaznaczyć należy, że dotychczasowa cena wody kupowanej od EKOFLORY z ujęcia Zaduszniki obowiązywała od 1.04.1998r.

Sytuację w zakresie ilościowego zakupu, sprzedaży i strat wody za 2005r. przedstawiono poniżej:

 

Wyszczególnienie             Jednostka miary          Ilość                      Należność w zł/netto/

                                                                 

Zakup wody                      m3                                 32.410                         30.789

Sprzedaż wody                  m3                                24.418                         32.404

Straty                                 m3                                 7.992

 

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota uzyskana przez przedsiębiorcę z tytułu sprzedaży wody w 2005 r. wyniosła 1615 zł.               Koszty poniesione na eksploatację sieci wodociągowej wraz z przyłączami wyniosły wg przedstawionej kalkulacji 3456 zł, a zatem saldo kosztów eksploatacji wodociągu zaopatrywanego z ujęcia w Zadusznikach na koniec roku 2005 wyniosło minus 1841 zł. Brakująca kwota została pokryta przez zakład wodociągowy z prowadzonej przez niego pozostałej działalności.

Pozostawienie ceny wody w niezmienionej wysokości 1,35 zł netto nie pozwoli nawet na pokrycie ceny zakupu wody, biorąc pod uwagę występujące straty (awarie, kradzieże, pobór wody do celów p.pożarowych).

Przedłożony projekt taryfy jest, zatem jak najbardziej uzasadniony. Uwzględniając powyższe, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

 

 

          

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 13:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1442
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 13:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156153
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony