Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/34/07

            Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 1 czerwca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony     Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129, poz. 902 późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” stanowiącego załącznik
Nr 1 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia
7 października 2004 roku.

§ 2

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2004-2006 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek przygotowano dokument pod nazwą „Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”, który przyjęty został uchwałą Rady Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Nr XVI/84/04 z dnia 7 października 2004 roku.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, co dwa lata organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania programu, który przedstawia radzie gminy.

Załączony do projektu uchwały dokument stanowi raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2004-2006.

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 09:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 09:16
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 09:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1670
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 09:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158165
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony