Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 17 lutego 2011 r. o godz. 1400 w sołectwie Wierznica,

 

Na ogólną ilość 161 uprawnionych do głosowania, obecnych było 24  mieszkańców sołectwa co stanowi 14 %.                                                                     

     (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Wierznica, Pani Kownacka-Balcerowska Mirosława , która stwierdziła  prawomocność zebrania w II  terminie   ze względu na brak w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Bartoszewski – V-ce Burmistrz

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

Wiesław Jaworski- Radny

 

 

 

 

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania została wybrana

Pani Kownacka-Balcerowska Mirosława

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pani Kownacka-Balcerowska Mirosława

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Renata Kwiatkowska poinformowała, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Szpak Krystyna

2.       Grabka Kamil

3.      Kownacka Ewelina

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Barski Mirosław

2.      Lewandowski Przemysław

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Grabka Henryk

2.      Olesińska Beata

3.      Adamowicz Mariusz

4.      Grączewska Anna

 

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

 

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Barski Mirosław- 7 głosów,

2.      Lewandowski Przemysław - 17 głosów,

Sołtysem wybranoPan  Lewandowski Przemysław

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      .  Adamowicz  Mariusz- 19 głosów,

2.      Grabka Henryk- 20 głosów,

3.      Grączewska Anna. -19 głosów,

4.      Olesińska Beata - 22 głosów

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.Adamowicz Mariusz ,

2 Grabka Henryk,

3 Grączewska Anna

4 Olesińska Beata

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Lewandowska Małgorzata

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Barski Mirosław

Ad.6

Remont dróg w miejscowości Wierznica i utwardzenie drogi głównej Wierznica-Kochoń.

Wybudowanie przystanku autobusowego dla dzieci i młodzieży.

Oświetlenie wiejskie. Zwrócić się z wnioskiem do Gminy Wielgie o utwardzenie drogi z Płonczyna w kierunku Wierznicy (za lasem).

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1023
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony