Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 22/172/02

uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Uchwała nr 22/173/02

określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Uchwała nr 22/173a/02

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.

Uchwała nr 22/177/02

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Uchwała nr 22/179/02

zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych ( gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych ) oraz zasad zwrotu wydatków.

Uchwała nr 23/180/02

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uchwała nr 23/182/02

podjęcia działań ratowania skarpy wiślanej

Uchwała nr 24/189/02

utworzenia związku międzygminnego

Uchwała nr 24/190/02

Przyjęcia statutu

Uchwała nr 24/191/02

wyrażenia zgody na przystąpienie do „ Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego

Uchwała nr 24/192/02

zmieniająca Uchwałę Nr 22)176)02, z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

Uchwała nr 24/193/02

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie okręgów wyborczych

Uchwała nr 25/194/02

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała nr 25/196/02

udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej.

Uchwała nr 25/197/02

akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne.

Uchwała nr 25/197a/02

udziału mieszkańców gminy w partycypacji kosztów budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach
o zabudowie rozproszonej.

Uchwała nr 25/198/02

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała nr 25/199/02

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr 25/200/02

Zmieniająca Uchwałę Nr 24/190/02 z dnia 05 lipca 2002 roku w sprawie przyjęcia statutu.

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-07-02 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2369
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-07-02 13:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156736
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony