Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVII/153/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2006 r.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust 2, art 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104). art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochronyu Środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku,
- w zarządzeniu Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2006 roku,
- w zarządzeniu Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2006 roku

wprowadza się następujące zmiany:


§ 2


Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej wg Załącxznika Nr 1.

§ 3


W § 7 wyrazy "ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
w kwocie - 92.800,00 zł", zastępuje się kwotą 81.500,00 zł
w tym dla Stowarzyszeń w kwocie 70.000,00 zł, zastępuje sie kwotą 58.700,00 zł
Wielkość dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-03 12:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-03 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-03 13:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201798
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony