Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 15/09

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
 z dnia  18 marca  2009 roku


Obradom przewodniczył Tomasz Gęsicki –Przewodniczący Komisji.


W spotkaniu uczestniczyło 7 członków komisji. Frekwencja 100%


( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).

Przewodniczący komisji powitał wszystkich zebranych i poinformował,
że tematem posiedzenia jest „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”.
Poinformował również, że posiedzenie to nie jest ujęte w planie pracy na rok 2009 z uwagi jednak na zaistniałą sytuację dot. stawek wody posiedzenie tejże komisji powinno się odbyć ponieważ na najbliższej Sesji konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie.
W posiedzeniu udział wziął Burmistrz MiG oraz Pan Roman Składanowski – insp. ds. zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków.
Zgodnie z przepisami wniosek z nową taryfą powinien być złożony na 70 dni przed upływem ważności dotychczasowego wniosku, a rada ma 45 dni na pojęcie decyzji, co też się stało.
           Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, przedłożył wniosek
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z ujęcia
w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą na okres od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r.
           Burmistrz Miasta i Gminy w ramach obowiązku wynikającego z art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dokonał oceny celowości ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków.


           W wyniku analizy ustalono co następuje:
Podstawą opracowania taryf są rzeczywiste koszty sprzedaży wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zrealizowane w okresie dwunastu pełnych miesięcy
w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.
           Proponowana podwyżka cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków finansowo skutkować będzie następująco:
1.dla gospodarstw domowych:
    1.  cena za dostarczoną wodę  - 1,69 zł/m3, tj.wzrost o 5,62 %
    2.  stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/ odczyt- bez zmian
    3.  cena za odprowadzone ścieki – 2,56 zł/m3, tj. wzrost o 31,28 %
2.dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów innych niż gospodarstwa domowe, nieprowadzących działalności gospodarczej:
    1.cena za dostarczoną wodę – 2,09 zł/m3, tj. wzrost o 1,95 %
    2.stawka opłaty abonamentowej – 1,50 zł/odczyt, bez zmian
    3.cena za odprowadzone ścieki – 2,86 zł/m3 wzrost o 14,4 %
            Powyższy wzrost cen podyktowany jest  przede wszystkim podwyżką ceny energii elektrycznej, a w przypadku ceny za odprowadzone ścieki dodatkowo zwiększonym poborem energii elektrycznej.
            W trakcie prowadzonej weryfikacji kosztów, przeanalizowano okresowe rozliczenia zużycia energii elektrycznej i jej ceny, które dla porównania przytaczam :
            Na dzień 15-03-2009 r. cena za 1 Kwh w grupie taryfowej                       C-11 wynosi brutto 0,5995 zł. Dynamika zmian średnich cen w stosunku do poprzedniego okresu obowiązującego wynosi około 30 %.
          W zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, w ramach poprawienia efektywności ich oczyszczania i dostosowania parametrów do wymagań określonych odrębnymi przepisami, została przeprowadzona modernizacja ciągu technologicznego. Zamontowano dodatkowe urządzenia napowietrzające
w postaci strumienic , cztery sztuki o mocy każda 5,5 KW oraz system odwadniania osadu typu Draimad o łącznej  mocy 5,15  KW. Zamontowane urządzenia zwiększyły zapotrzebowanie na  energię elektryczna średnio o około  50 % .
            Podniesienie cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków jest zasadne, z uwagi na znaczącą podwyżkę ceny energii elektrycznej i uzasadnione jej zużycie.
          Jedynym instrumentem ewentualnego zmniejszenia skutku wysokości zaproponowanych taryf może być zastosowanie dopłaty przez gminę,
co umożliwia art. 24 ust 6 cytowanej wcześniej ustawy.
           Jeżeli chodzi o ścieki ze wstępnych wyliczeń wynika, że urząd będzie dopłacał ok. 1200 zł m-nie. Kwota jednostkowa dopłaty do ścieków wynosi 0,31 zł + VAT
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione stawki.
Sprawy różne;
Burmistrz poruszył temat  dróg gminnych. Planuje skończyć drogę
w Płomianach ok. 900 m koszt 280.000 zł na to zadanie pieniądze są. Kisielewo – 700m koszt ok.32.000 zł na to zadanie również są pieniądze. W obecnej chwili firmy jeszcze nie mają pracy i jest szansa, że wykonanie tych dróg będzie tańsze. Mamy pieniądze na drogę Mokówko-Borowo gmina Wielgie i Tłuchowo się wycofała z tego zadania planujemy wziąć kredyt ponieważ uważamy,
że damy radę go spłacić. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać.
Na tym protokół zakończono.


Protokołował:                                                         Przewodniczący Komisji
                                                                                   Tomasz Gęsicki         


drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-09-17 10:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-17 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-09-17 10:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200959
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony