Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/178/06

Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2006 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVII/153/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVIII/155/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 06 marca 2006 roku

- w uchwale Nr XXIX/159/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 kwietnia 2006 roku

- w uchwale Nr XXX/168/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2006 roku

- w uchwale Nr XXXI/1174/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 czerwca 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2006 roku

- uchwale Nr XXXII/177/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2006 roku

 

 

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

 

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 16.086.163,00 zł, zastępuje się kwotą 16.182.363,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.638.722,00 zł, zastępuje się kwotą 3.674.922,00 zł,

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 18.980.527,00 zł zastępuje się kwotą 19.076.727,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.638.722,00 zł, zastępuje się kwotą 3.674.922,00 zł

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 3.018.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.058.000,00 zł

§ 4

w § 6 wyrazy ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

- przychody w kwocie 30.000,00 zł, zmienia się na kwotę 35.000,00 zł

- wydatki w kwocie 30.000,00 zł, zmienia się na kwotę 35.000,00 zł

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 12:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 12:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5158187
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony