Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/190/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 października 2006 roku

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007.

 

                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. /  w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późń. zm./

 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe gminy stanowiące jej własność, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i innych jednostek organizacyjnych.

 

§ 3

 

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała  Nr XXV/144/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w  Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Załącznik  Nr 1

do uchwały XXXIV/190/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 października 2006

 

 

PODATEK

od środków transportowych na 2007 rok

 

1.        Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton:

 

Wyszczególnienie

Stawka zł

rok produkcji:

do 1990 roku

od 1991 roku

a/1 od 3,5 t do 5,5 t włącznie /z katalizatorem/

404

368

a/2 od 3,5 t do 5,5 t /bez katalizatora/

442

404

b/1 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie /katalizatorem/

588

552

b/2 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie /bez katalizatora/

626

588

c/1 powyżej 9 t a poniżej 12 t / katalizatorem/

736

698

c/2 powyżej 9 t a poniżej 12 t /bez katalizatora/

772

736

 

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

1316

1316

3 osie

1656

1656

4 osie i więcej

2486

2486

 

  1. Ciągniki siodłowe i balastowe

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespoły pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Rok produkcji

do 1990

od 1991

a/ z katalizatorem

918

882

b/  bez katalizatora

956

918

 

4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /wt/

Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Do 36 t włącznie - 2 osie i więcej

1680

1800

Powyżej 36 t – 2 osie i więcej

2240

2400

 

 

5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

Stawka zł

rok produkcji

do 1990

od 1991

420

420

 

6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/
w tonach/

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a/ do 36 ton

     1 oś

     2 osie

     3 osie

 

590

1256

990

 

590

1256

990

b/ powyżej 36 ton

     1 oś

     2 osie

     3 osie

 

590

1784

1356

 

590

1784

1356

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 08:25

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 08:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015959
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony