Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/127/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 .

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 4¹ ust.1,2,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r, poz.1356) i art.10 ust.1i3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2013 zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Przyjmuje się preliminarz wydatków wg zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XIII/75/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 892
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-13 08:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201024
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony