Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR II/11/02

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 09 grudnia 2002 roku


w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2003


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18 i 19 pkt 1 d Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe:
1. wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 21,00 zł
2. wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 31,00 zł

§ 2

Uiszczenie opłaty następuje gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy z chwilą zgłoszenia potrzeby dokonania określonych czynności urzędowych.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.


§ 4

Traci moc uchwała Nr 20/166/01 z dnia 05 grudnia 2001 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2004
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209200
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony