Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 21)02

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
z dnia 13 maja 2002 roku.

Obradom przewodniczył Skonieczny Marek - Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczył Stępczyński Andrzej – Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Ocena stanu dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz analiza wykorzystania środków finansowych w dz. „Transport” za rok 2001.
2. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Informację z realizacji inwestycji w zakresie remontu i budowy dróg oraz ulic za rok 2001 przedstawił Stępczyński Andrzej – Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 )
W uzupełnieniu do informacji pisemnej Inspektor poinformował o wykorzystaniu środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, mianowicie :
- koszt budowy drogi w Krojczynie - 223.420 zł,
- koszt budowy drogi w Kisielewie - 58.692 zł,
- remont ulicy Lipnowskiej - 13.167 zł,
- remont ulicy Szkolnej - 3.426 zł,
- remont ulicy Kościuszki - 2.494 zł
Wyszczególnione kwoty to koszty robocizny, zaś materiały zabezpieczył Powiatowy Zarząd Dróg w Lipnie.
Ponadto w roku 2001 wydatkowano kwotę 60.000 zł na nawiezienie dróg gminnych żużlem oraz kwotę 17.500 zł za naprawę dróg równiarką, wydatkowano także kwotę 3.040 zł za wybudowanie wiaty przystankowej przy ulicy Królowej Jadwigi w Dobrzyniu n. Wisłą.
- 2 -

Wykonano również cząstkowe remonty ulic w mieście za kwotę 8.083 zł i dróg na wsi za kwotę 6.895 zł. Dalej poinformował, że 19 kwietnia odbył się przetarg na inwestycję budowy drogi Chalin – Ruszkowo. Wpłynęły cztery oferty od potencjalnych wykonawców, najniższą cenę 307.579 zł zaproponowała Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM z Włocławka i prawdopodobnie z tą firmą zostanie zawarta umowa. W budżecie gminy na tą inwestycję zaplanowane jest 260.000 zł, była obiecana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, lecz na dzień dzisiejszy Gmina otrzymała pismo informujące, że dotacji nie otrzymamy. Dlatego brakująca kwotę 47.000 zł zapłaci się z budżetu gminy 2003 roku. Termin realizacji przedmiotowej inwestycji określa się na 30 września 2002 roku.
Członek Komisji - radny Dobieszewski Ryszard zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie dokończony remont ulicy Polnej. Inspektor – Andrzej Stępczyński wyjaśnił, że w swoim wniosku budżetowym do projektu budżetu zaplanował kwotę 75.000 zł, zgodnie ze specyfikacją, lecz inwestycja ta nie została uwzględniona z uwagi na brak środków finansowych, po prostu nie starczyło ich

do punktu 2

Burmistrz Miasta i Gminy poinformował członków komisji o terminach najbliższych przetargów na wybór wykonawców poszczególnych inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie gminy, mianowicie :
- 24 maja przetarg na remont ulicy Licealnej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- 27 maja na inwestycje w szkole Krojczyn,
- 28 maja na inwestycje w szkole Chalin,
- 04 czerwca na inwestycje w szkole Dyblin oraz na ogrodzenie szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą,
- 07 czerwca na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Dobrzyń n. Wisłą.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2182
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159583
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony