Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sprawozdanie

Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych za rok 2001.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście.

Komisja nasza działa w składzie 8 osobowym na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej oraz zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy, przez Wysoką Radę na piętnastej Sesji w dniu 28 grudnia 2000 roku.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła sześć posiedzeń :
- w dniu 31 stycznia 2001 roku - Pani mgr Jolanta Ochej dokonała prezentacji Strategii rozwoju Publicznego Gimnazjum w Chalinie. Dokonując prezentacji wskazała na dotychczasowe osiągnięcia stosunkowo młodej szkoły, jaką jest publiczne gimnazjum. Ambicją dyrektora oraz grona pedagogicznego jest wspieranie uczniów w drodze do poznawania i spełnienia siebie w atmosferze spokoju, uczciwości, kreatywności oraz w dążeniu do sukcesu. W publicznym gimnazjum w Chalinie zgodnie współistnieją i współpracują nauczyciele, uczniowie i rodzice. Wszyscy mają prawo do odmienności, oryginalności i twórczego myślenia. Podstawą przedstawionej oferty przez Panią mgr Jolantę Ochej jest przekazywanie, rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przydatnej uczniom nie tylko w dalszych etapach kształcenia, ale także w dorosłym życiu. Szkoła zmierz do tego, aby uczniowie byli doskonale wykształceni, odpowiedzialni i pragnęli wiązać swoje dalsze życiowe sukcesy z Chalinem i Ziemią Dobrzyńską.
- w dniu 09 maja 2001 roku obrady poświęcone były analizie funkcjonowania placówek służby zdrowia na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Komisja pozytywnie oceniła stan opieki zdrowotnej na naszym terenie za wyjątkiem opieki stomatologicznej w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Grochowalsku, którą oceniła negatywnie, jest ona nadal dalece niewystarczająca. Podstawę do oceny stanowiły złożone informacje przez kierowników poszczególnych placówek, opinie pacjentów oraz wnioski składane na Sesji Rady pod adresem służby zdrowia. Również pozytywnie Komisja oceniła przedstawione materiały oraz działalność merytoryczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania realizowane są zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie Komisja wyraziła ogromny niepokój na wręcz tragiczną sytuację wielu rodzin, bowiem coraz mniej spływa dotacji z budżetu Państwa, brakuje nawet środków finansowych na zabezpieczenie wypłat zasiłków obligatoryjnych i opłacenie świadczeń emerytalno-rentowych do ZUS.


- 2 -
-W dniu 29 maja 2001 roku - obrady miały charakter wyjazdowy, bowiem celem Komisji było zaznajomienie się w poszczególnych placówkach oświatowych z efektami prac remontowych od sierpnia 2000 roku oraz zaznajomienie się z pilnymi potrzebami z zakresu prac remontowych i adaptacyjnych do końca 2001 roku. Nie chcę Państwa zanudzać wyliczanką, ale reasumując możemy mieć satysfakcję, że gołym okiem widać jak nasze placówki oświatowe z roku na rok wyglądają coraz estetyczniej.
-Obrady w dniu 25 czerwca 2001 roku były tematycznie ściśle powiązane z poprzednimi, bowiem Komisja poddała szczegółowej analizie potrzeby zgłoszone podczas wizytacji placówek w terenie przez dyrektorów. Jednak mając świadomość braku środków finansowych w budżecie gminy za przyczyną pomniejszenia subwencji oświatowej, Komisja wybrała potrzeby najpilniejsze, które zdaniem Komisji powinny być zrealizowane, w związku z czym skierowano cztery wnioski do Zarządu Miasta i Gminy. Pragnę Państwa poinformować, że trzy zostały już zrealizowane pomimo perturbacji finansowych. Na obradach tych Komisja również analizowała funkcjonowanie placówek oświatowych za rok szkolny 2000)2001. Komisja pozytywnie oceniła ich działalność. Pomimo nie wystarczających środków finansowych w stosunku do potrzeb, dyrektorzy z powodzeniem zrealizowali wiele zadań inwestycyjnych, remontowych i adaptacyjnych w placówkach przez siebie kierowanych. Niektórzy z nich poszukiwali optymalnych rozwiązań, żeby zrobić tanio i dobrze. W niektórych placówkach oświatowych dzięki umiejętności organizatorskich dyrektora, wiele prac wykonano w czynie społecznym przez rodziców. Generalnie na przestrzeni kilku lat nastąpiła radykalna poprawa bazy, zarówno technicznej jak i metodycznej. Uregulowane są sprawy kadrowe, zabezpieczona jest nauka języków obcych oraz informatyki. Komisja w swojej ocenie podkreśliła fakt, że mimo bardzo trudnej sytuacji w budżecie gminy, spowodowanej w dużej mierze zmniejszeniem subwencji, Zarząd Miasta i Gminy podjął decyzję godną naśladowania, nadając priorytet oświacie gminnej poprzez przeznaczenie wolnych środków finansowych (nadwyżka budżetowa) na kontynuację remontu budynku szkoły w Dobrzyniu nad Wisłą.
- W dniu 29 sierpnia 2001 roku obrady Komisji odbyły się przy współudziale Zarządu Miasta i gminy oraz dyrektorów placówek oświatowych z terenu miasta i gminy. Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli informacje na temat przygotowania swoich placówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2001)2002. Komisja podsumowując informacje złożone przez dyrektorów, stwierdziła, że generalnie placówki przygotowane były do rozpoczęcia zajęć, w niektórych z nich kończono jeszcze drobne prace, lecz nie kolidowały z normalnym tokiem zajęć. Sprawy kadrowe w każdej ze szkół praktycznie uregulowane.


- 3 -

Obrady w dniu 30 listopada 2001 roku w integralnej części poświęcone były pracom nad analizą projektu budżetu gminy na rok 2002. Po szczegółowym zapoznaniu się z dochodami oraz wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu pozytywnie oceniła do przedstawienia na Sesję Rady celem uchwalenia.
Komisja wypracowała jeden wniosek do projektu budżetu, który w)g procedury uchwalania budżetu gminy będzie przekazany poprzez Komisję Budżetową do Zarządu Miasta i Gminy.

Dziękuję Państwu za uwagę.


Za Komisję
Przewodniczący

mgr Dariusz Kłobukowski


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1828
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 09:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159589
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony