Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 Zarządzenie nr OR.0050.70.2012

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy

z dnia 26 listopada 2012 roku

 

w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

                  Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz 461, z późn. zm.), § 3 ptk 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850), w związku § 2 Zarządzenia nr 49/2012  Starosty Lipnowskiego -  Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania  o zagrożeniach na terenie Powiatu Lipnowskiego oraz Zarządzenia nr 52/2012 Starosty Lipnowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 49/2012 Starosty Lipnowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 listopada 2012 r.

 

zarządzam:

 

§ 1

Zorganizować na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach w oparciu o istniejące już wcześniej rozwiązania.

§ 2

SWO tworzy się w celu:

  1. uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludności, mieniu oraz środowisku;
  2. ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla ludnosci;
  3. ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych, rządowych i samorządowych;
  4. szybkiego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach istniejących lub majacych zaistnieć;

§ 3

Opracować dokumentację " SWO" określającą zasady jego funkcjonowania, uwzględniając rozwiązania przyjęte w Załączniku do zarządzenia nr 49/2012 Starosty Lipnowskiego - Szefa OC Powiatu z dnia 13 listopada 2012 roku.

§ 4

Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 5

Gotowość do działania SWO ustala się na dzień 10 grudnia 2012 r.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr OR.0050.1.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach  na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-07 08:42

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173222
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony