Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.52.2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                          z dnia 31 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt. 3 uchwały Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym uchwalą Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku

zmienionym:

 

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VII/24/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lutego 2015 roku,

-Uchwałą VIII/29/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 roku,

-Uchwałą IX/30/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 marca 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku,

-Zarządzeniem nr F.N.0050.23.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2015 roku,

-Zarządzeniem nr F.N.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2015 roku,

- Uchwałą X/43/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2015 roku

- Uchwałą XII/50/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.33.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 maja 2015 roku

- Uchwałą XIV/52/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 czerwca 2015 roku

- Uchwałą XVI/60/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.42.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 lipca 2015 roku

-Zarządzeniem nr F.N.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 sierpnia 2015 roku

- Uchwałą XVII/63/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 sierpnia 2015 roku

 

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie 11.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 roku, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 2.142,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz kwotę 9.940,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

§ 2

  1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 38.886,00 zł. Ostateczna kwota dochodów - 27.187.190,28 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.869.502,68 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 317.687,60 zł.

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości – 3.461.987,04 zł - załącznik nr 3.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 38.886,00 zł. Ostateczna kwota wydatków – 28.217.027,68 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.859.649,68 zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.043.818,61 zł,

  2. dotacje na zadania bieżące 1.271.845,00 zł,

  3. wydatki na obsługę długu 90.000,00 zł,

wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 1.357.378,00 zł.

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.461.987,04 zł – załącznik nr 3a.

 

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 889
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-09-24 12:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214431
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony