Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR OR0050.64.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020"

Na podstawie art.30 ust.l Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wislą

zarządzam, co następuje:

§1

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na lata 2013-2020".

§2

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag bądź propozycji na temat projektu wyżej wymienionego dokumentu.

§3

Konsultacje będą trwały w terminie od 8.11.2012 r. do 30.11.2012 r.

§4

Konsultacje będą miały zasięg ogólno gminny.

§5

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

1)      otwartych spotkań konsultacyjnych

2)      przyjmowania opinii, propozycji i uwag na piśmie na formularzu konsultacji społecznych, który będzie dostępny:

 

  na stronie internetowej www.dobrzyn.pl

  w pokoju nr 27 w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

  podczas otwartych spotkań, o których mowa powyżej.


Wypełnione formularze konsultacji społecznych można przekazać:

-  osobiście w UMiG Dobrzyń nad Wisłą w pokoju 27,

-  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą,

-  faksem pod numer: 54 253 10 06

-  pocztą elektroniczną na adres: strategia@dobrzyn.pl

-  podczas otwartych spotkań, o których mowa powyżej

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy burmistrza Panu Ryszardowi Bartoszewskiemu.

     §7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-12 14:15
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-12 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1260
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-12 14:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4805443
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony