Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku (25 listopada 2014)

INFORMACJA

BBURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

Z DNIA 18.11.2014 R.

DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W związku z uchwalonym na dzień 30.11.2014 r. ponownym głosowaniem w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą informuję, że w w/w wyborach można głosować przez pełnomocnika.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Akty pełnomocnictwa sporządzone przed pierwszym głosowaniem zachowują ważność także w głosowaniu ponownym.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się najpóźniej do 21.11.2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Ryszard Dobieszewski

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-11-20 12:00
 • zmodyfikował: Karol Kalinowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-20 12:02

Protokoły wyników

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-11-18 15:32

Uchwała nr 16/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą

Uchwała nr 15/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-11-12 14:27

Komunikat

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 października 2014 r.

 

Na podstawie art 144 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) wyznaczam na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

Miasto Dobrzyń nad Wisłą:

 1. urzędowe obwieszczenia wyborcze

 • tablice informacyjne przy ulicy Szkolnej, Polnej, Wojska Polskiego i na Placu Wolności

 1. plakaty komitetów wyborczych

 • tablica ogłoszeń przy ulicy Płockiej

 

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

    1. urzędowe obwieszczenia wyborcze

 • tablice informacyjne we wszystkich sołectwach

 1. plakaty komitetów wyborczych

 • tablice ogłoszeń w Mokowie, Chalinie, Płomianach i Krojczynie

 

BURMISTRZ

RYSZARD DOBIESZEWSKI

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-11-04 11:21

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz 1407, z późn zm.) lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Termin składania wniosków do Pełnomocnika ds. Wyborów - Pani Grażyny Habasińskiej (UMiG, pokój nr 18) - trwa do 7 listopada 2014 r.

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-11-03 13:50

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenia o kandydatach na burmistrza i radnych

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-10-27 10:12

Komunikat

Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia 20.10.2014r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

1. Miejska Komisja Wyborcza na podstawie art. art. 410 § 7 ustawy z dnia.
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miasta Dobrzyń nad Wisłą przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów, które nie zarejestrowały żadnej listy
w wyborach do sejmiku województwa i w wyborach do rad powiatów.

2. Miejska Komisja Wyborcza przyzna numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Włocławku

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym
okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

Miejska Komisja Wyborcza w Dobrzyniu nad Wisłą przyzna numery, w drodze losowania, w dniu 20 października 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie
Komisji Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1

3. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Komisji w następujący sposób:

1) Komisja ustala, które komitety zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków do otrzymania jednolitego numeru.

2) Losowanie: do pierwszej grupy kopert będą włożone kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów.

Do drugiej grupy kopert zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.

Czynności losowania dokonają dwaj członkowie Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwy komitetów.

4. Wyjęte kartki będą zszywane i stanowić one będą dokumentację losowania.

5. Następnie Komisja nada w drodze losowania listom zarejestrowanym w jednym okręgu numery następujące po już nadanych. Losowanie numerów dla tej grupy list przeprowadza się jak w pkt. 3 ppkt. 2.

6. Z przeprowadzonego losowania sporządzony zostanie protokół.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Habasińska

 

 

 

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-10-20 11:21

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dna 16 października 2014 r.

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 października 2014 roku

 

Uprzejmie informuję, że dzień 17 października 2014 r. (tj. piątek do godziny 14:00) jest końcowym terminem zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub osoby upoważnione) komitetów wyborczych, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (art. 182 § 5 Kodeksu wyborczego). Zgłoszeń należy dokonywać do Pełnomocnika do spraw wyborów – Pani Grażyny Habasińskiej (w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, pokój nr 18).

Z powodu uczestniczenia w szkoleniu dot. nadchodzących wyborów samorządowych, 25 września Miejska Komisja Wyborcza nie będzie pełniła dyżuru w wyznaczonych wcześniej godzinach.

drukuj ()

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-09-25 07:30

Postanowienia komisarza wyborczego we Włocławku

drukuj (Postanowienia komisarza wyborczego we Włocławku)

 • opublikował: Karol Kalinowski
  data publikacji: 2014-09-24 14:11

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

 

Powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. do realizacji zadań w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. podaje do wiadomości plan dyżurów:

 

dnia 24.09 - 01.10.2014 r.  godz. 9.00 - 14.00

dnia 02.10 - 03.10.2014 r.  godz. 9.00 - 18.00

dnia 04.10 - 05.10.2014 r.               dni wolne

dnia 06.10.2014 r.              godz.9.00 - 18.00

dnia 07.10.2014 r.             godz. 9.00 - 24.00

dnia 08.10 - 10.10.2014 r.  godz. 9.00 - 14.00

dnia 11.10 - 12.10.2014 r.               dni wolne

dnia 13.10.2014 r.             godz. 9.00 - 14.00

dnia 14.10 - 16.10.2014 r.  godz. 9.00 - 18.00

dnia 17.10.2014 r.             godz. 9.00 - 24.00

Przewodniczący Komisji

Elżbieta Habasińska

 

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

pokój nr 14

 

Telefon kontaktowy: 54 253 05 00

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5924
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-12-01 09:36

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4504541
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-20 13:18

Stopka strony