Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/87/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2012 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe na okres od 01-05-2012r. do 30-04-2013 r. w wysokości 2,00 zł netto do 1 m 3 ścieków  odprowadzanych  do  oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

Dopłata , o której mowa w §1, będzie przekazywana co trzy miesiące w formie dotacji przedmiotowej, dla Zakładu Usługowego WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia z odprowadzonych ścieków za wymieniony okres.

§ 3

Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

 

            Proponowana dopłata skierowana jest do taryfowej grupy odbiorców –gospodarstwa domowe w wysokości 25% wartości taryfy, co stanowi kwotę 2, 00 zł/m3 netto.

            Obowiązujący przepis prawny, art.24, ust.6 w/w ustawy, umożliwia Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą podjęcie uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich grup odbiorców usług. Zgodnie z powyższym artykułem dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu świadczącemu w tym zakresie usługę.

            W celu złagodzenia różnicy skutków podwyżki taryfy za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni położonej w miejscowości Dyblin uznaję za zasadne zatwierdzenie dopłaty.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 15:14
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-24 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170186
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony