Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXII/150/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą
z terenu byłego województwa włocławskiego w latach
2008 – 2010”

Na podstawie art. 7 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm. ) i art. 70a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej
i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach
2008 – 2010” w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświat” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

Wyraża się zgodę na wniesienie finansowego wkładu własnego ustalonego
w umowie dwustronnej z liderem projektu tj. powiatem radziejowskim.

§ 3

Wykonanie ustawy powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1277
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166541
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony