Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

                                          UCHWAŁA  Nr  X/42/2015

                                          RADY  MIEJSKIEJ  DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                          z dnia  29 kwietnia  2015 r.

 

                                                           w sprawie przyjęcia

                                    Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie

                                                       Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                             na lata 2015-2017

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      ( Dz.U.z 2013 r., poz. 594 ze. zm.),  art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze.zm.) ,oraz  art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.)

 

                                                 uchwała się, co następuje:

 

                                                                    §  1.

 

Uchwała się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2017, stanowiący załącznik     nr 1 do niniejszej uchwały.

 

                                                                     §  2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                                      §  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-15 11:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189548
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony