Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/175/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz  art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1219 o powierzchni 0,0356 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest KW Nr WL1L/00008372/0.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości w wysokości do:

- 80% w przypadku jednorazowej zapłaty,

- 70% w przypadku zapłaty na raty.

§2.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednolokalowym o powierzchni użytkowej 49,85 m2 . Zamieszkująca w nim Najemczyni wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą o umożliwienie jej zakupu zajmowanego mieszkania i udzielenie zniżki przy zakupie przedmiotowej nieruchomości lokalowej.

Powyższa nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą określającą zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalającą wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 11:48
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-22 11:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1118
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 11:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211486
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony