Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/118/2012
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 listopada 2012 roku

 

w sprawie: zbycia działki oznaczonej numerem geodezyjnym 149/4 położonej w Krojczynie, stanowiącej mienie komunalne gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

 

Wyraża zgodę na zbycie działki Nr 149/4 o pow. 0,8473ha położonej                     w Krojczynie gm. Dobrzyń nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą Nr 7579.

 

§2.

 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

 

§3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

UZASADNIENIE

 

Działka Nr 149/4 położona w Krojczynie, jest gruntem rolnym. Do chwili obecnej użytkowana była przez nauczycieli szkół z terenu gminy. Umowy te zostały rozwiązane. W związku z faktem, iż Gmina nie prowadzi działalności rolnej, grunt został zaproponowany do sprzedaży.

Zbycie może nastąpić w wyniku przetargu nieograniczonego.

Rzeczoznawca majątkowy w miesiącu listopadzie 2012r. przygotował operat szacunkowy gruntu – oszacowana wartość rynkowa prawa własności działki – 46.015zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 956
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 09:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony