Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX/166/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104)

uchwala się, co następuje :

§ 1

Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł
( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 )
na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą

Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

- weksel własny in blanco 

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy

- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Ustala się okres pożyczki w latach 2007 do 2013

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 10:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-29 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1719
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-08-29 10:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163843
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:16

Stopka strony